Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Bij de ChristenUnie-SGP staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De gemeente heeft een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en naast de mensen te staan. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is.

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons, onze mooie stad Vlaardingen en onze manier van samenleven. In ons verkiezingsprogramma presenteren wij onze kijk op de verschillende thema's.

Mocht u naar aanleiding van ons programma vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen!

Afbeelding
Speerpunten 2022-2026

Verkiezingen

Afbeelding
Foto van fractieleden

Stem op ons!