Onze mensen

Wouter de Reus, fractievoorzitter

Afbeelding
Wouter de Reus

Mijn naam is Wouter de Reus (01-10-1999) en ben geboren en getogen in Vlaardingen. In 2021 ben ik getrouwd met Theresia en zijn wij nu ook in verwachting van ons eerste kindje. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als geschiedenisdocent op een middelbare school. 

​De afgelopen vier jaar heb ik mij als raadslid ingezet voor de Vlaardingse burger. Het is een leerzame en boeiende periode geweest waarin ik verschillende portefeuilles heb mogen vertegenwoordigen. Zo heb ik mij ingezet voor het nakomen van de gemaakte beloftes bij de sloop van de valkenhof, de jeugdzorg, dak- en thuislozen, jongeren en het preventief handelen.

De afgelopen vier jaar heb ik veel Vlaardingers ontmoet die zich met ziel en zaligheid inzetten voor onze stad. Helaas is het vertrouwen in de politiek en de overheid de afgelopen vier jaar afgenomen. Dat is spijtig en de gemeente, de gemeenteraad en de landelijke overheid een belangrijke rol ingespeeld. Om van Vlaardingen een prettigere stad te maken is het belangrijk dat het vertrouwen hersteld wordt. Als fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP Vlaardingen wil ik die rol graag op mij nemen.

De mens is gemaakt naar de gelijkenis van God en verdient het daarom om serieus genomen te worden. Ieder individu en elke groep. Mensen kunnen teleurgesteld raken als beloftes niet worden nagekomen, boos worden als zij het gevoel hebben niet serieus genomen te worden. Ik hoor graag uw ideeën en uw ervaringen. Ik ben altijd te bereiken per mail: wouter.dereus@vlaardingen.nl 

Erik van Pienbroek, raadslid

Afbeelding
Erik van Pienbroek

Mijn naam is Erik (Dirk Cornelis) van Pienbroek op 14 april 1976 geboren en getogen in Vlaardingen, gehuwd en vader van 3 kinderen.

Na een opleiding bouwtechniek ben ik in 1992 als 16-jarige gaan leren en werken als fietsenmaker. Gestart als leerling-fietsenmaker en doorgegroeid van fietstechnicus, leermeester, verkoper, filiaalleider (van Planeet Schiedam) naar praktijk examinator fietstechniek. Vanaf 2014 heb ik mijn kennis van fietstechniek verhoogd bij Rob's Bikecenter in Maasland met het geven van maatwerk advies en verkopen van onder andere Santos en Idworx aan fiets forenzen en vakantiefietsers. In 2022 heb ik een overstap genaakt naar adviseur duurzaam bouwen bij de WoonWijzerWinkel in Rotterdam. Nog steeds bezig met techniek en het helpen van mensen. Natuurlijk elke dag op de fiets heen en weer. De fiets zie ik niet voor niets als duurzame oplossing en volwaardig alternatief voor een auto.

Het op mijn werk omgaan met de mensen geeft mij voldoening om door goed te luisteren met een juist advies of oplossing te komen voor de consument. Graag ben ik dienend bezig en wil ik helpen en iets voor een ander betekenen.

Deze manier van bezig zijn met mensen geeft mij ook in de politiek veel voldoening. Door te luisteren naar- en in overleg te gaan met de burger en collega raadsleden kan er tot een mooie oplossing gekomen worden waar de samenleving wat aan heeft en verder mee kan.

In 2002 ben ik gestart als fractieadviseur, van 2006 tot en met 2014 was ik steunraadslid en vanaf 2014 tot heden ben ik gemeenteraadslid voor de ChristenUnie/SGP-fractie. Waarbij de periode van 2018 t/m 2022 als fractievoorzitter. Door mijn praktische beroep heb ik ook een praktische werkwijze en benadering op allerlei onderwerpen. Mijn interesse is erg breed: van woningbouw tot milieu en van archeologie naar fietspaden.

Graag zet ik mij in voor onze samenleving met een visie gebaseerd op de Bijbel. Dit doe ik uit geloofsovertuiging zowel voor onze christelijke achterban, een groep die een minderheid is maar zeker een boodschap heeft en deel uitmaakt van onze samenleving, maar ook voor alle Vlaardingers. Wij hebben de opdracht om als rentmeester te leven op de aarde. De wereld is niet van ons maar wij hebben de wereld in bruikleen gekregen.

Mijn motto is "Als jij vindt dat iets beter kan dan moet je het doen en niet alleen schreeuwen".Michiel Hoogenboom, steunraadslid

Afbeelding
Michiel Hoogenboom

Michiel Hoogenboom (25-04-1983), getrouwd met Tabitha en trotse papa van 4 kinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Quality Assurance Manager bij een bedrijf die internationaal groenten en fruit in -en verkoopt aan groothandelsbedrijven en retail. Samen met mijn bevlogen collega's voorzien we de wereld van gezond en veilig voedsel.
In mijn vrije tijd ben ik actief op de basisschool van mijn kinderen als lid van het schoolbestuur.

In 2009 werd ik door de ChristenUnie/SGP benaderd of ik de fractie wilde komen versterken. Het is prachtig om jezelf in te zetten voor je eigen stad en omgeving, maar het schept ook verantwoordelijkheid, want iedere keuze die we als politiek maken heeft directe invloed op de Vlaardingse inwoners. In deze periode mag ik daar een bijdrage aan leveren als steunraadslid.

Als Christen en als mens hebben we de duurzame plicht om het beste voor onze naaste te zoeken waarbij voor mij de Bijbel het uitgangspunt is.

Deze verkiezingen hebben we als slogan Eerlijk, Echt, Duidelijk, daar staan we voor!


Esther Heijndijk – van der Veer, fractieadviseur

Afbeelding
Esther Heijndijk - van der Veer

 Mijn naam is Esther Heijndijk – van der Veer (30-03-1971). Geboren en getogen in Vlaardingen. Getrouwd (met Paul) en trotse moeder van 2 zoontjes (Seth en Boaz).In het dagelijkse leven ben ik met veel plezier werkzaam als beleidsadviseur bij de Nationale Politie en daarnaast ben ik momenteel een van adviseurs van onze fractie.

Al vanaf de jaren negentig ben ik bestuurslid van de kiesvereniging ChristenUnie te Vlaardingen en heb ik inmiddels binnen de fractie van de Vlaardingse ChristenUnie/SGP de afgelopen jaren diverse functies vervuld.

Zo was ik van maart 2010 tot maart 2018 raadslid/fractievoorzitter met als belangrijkste portefeuilles Financiën, Veiligheid, Zorg, Decentralisaties, Werk/inkomen, Jeugd en Sport /recreatie.

Al van jongs af aan ben ik van mening dat we een zelfstandige verantwoordelijk hebben voor onze samenleving. Vandaar dat het voor mij vanzelfsprekend was om aansluiting te zoeken bij een politieke partij. Vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging paste de ChristenUnie daarbij het beste.

Wat mijn beweegredenen om actief te zijn in de Vlaardingse politiek? Ik vind het belangrijk en leuk om een actieve bijdrage te leveren aan onze mooie stad Vlaardingen; om gezamenlijk dingen in Vlaardingen te kunnen verwezenlijken. Ik ben veel in de stad en op straat, vind het fijn om met mensen (jong én oud) te praten en wil daardoor graag horen wat er leeft binnen Vlaardingen. En kijken of je op die manier problemen kunt oplossen. Vooral de zorg voor de kwetsbare medemensen in onze stad ligt mij na aan het hart.

Ook de komende periode ga ik mij dan ook keihard inzetten om, samen met u,  te komen tot een beter Vlaardingen.


Cees vermaat, fractieadviseur

Afbeelding
Cees Vermaat

Mijn naam is Cees Vermaat. Ik ben geboren en getogen in Vlaardingen en heb het daar zo naar mijn zin dat ik deze stad niet voor een andere plaats wil ruilen. Ik ben getrouwd met Frouwke en samen hebben wij vijf kinderen in de leeftijd van 19 – 30 jaar. Drie wonen er nog thuis.

Ik ben een echt onderwijsmens. Na een geruime tijd als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, wilde ik mijn kennis en ervaring op een andere manier inzetten. Zo was ik als onderwijsadviseur jarenlang betrokken geweest bij allerlei veranderingen en projecten in het basisonderwijs met name op het gebied van lezen en taal. Daarbij ging het vooral om het vakmanschap van de leraar en het verbeteren van de resultaten.

De politiek heeft mij altijd wel geïnteresseerd en wordt door mij met meer dan gewone belangstelling gevolgd. Voorheen ontbrak de tijd om me daar ook daadwerkelijk voor in te zetten, maar nu is die mogelijkheid er wel. De keuze voor de Christen Unie / SGP was niet zo moeilijk : de opvattingen van deze partij sluiten helemaal aan bij mijn visie en ideeën voor onze samenleving. Daarbij zijn de waarden en normen ontleend aan de Bijbel en dat is goed voor alle inwoners van onze stad. 

Ik maak vanaf april 2013 deel uit van de fractie van de Christen Unie / SGP  en na de verkiezingen van 2018 leid ik de fractievergaderingen. Naast diverse soorten vrijwilligerswerk op andere terreinen, wil ik in de politiek graag meedenken over tal van zaken die onze aandacht vragen en zo een bijdrage leveren aan de besluitvorming binnen de fractie en aan de samenleving in onze mooie stad.Verkiezingen

Afbeelding
Foto van fractieleden

Stem op ons!