Coronacrisis, wat nu?

Een bijzondere tijd voor ons, want het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Hoe ga je hiermee om? Als eerste willen wij aangeven:  ‘Houd je aan de regels van de RIVM! Niet alleen voor jezelf, maar juist voor de ander. Let op je naasten en probeer te helpen waar het kan. Meld je aan bij initiatieven als www.vlaardingenhelpt.nl en www.nietalleen.nl en www.presentvlaardingen.nl

Vragen over vertrek burgemeester

Burgemeester A. Jetten

In onze verklaring over het vertrek van de burgemeester hebben wij aangegeven meer duidelijkheid te verwachten van de wethouders. Omdat dit tot op heden nog niet gebeurt is, hebben wij de bijgevoegde vragen gesteld.

Vragen Ongelukken Vlaardingen Oost

In verband met meerdere berichten over ongelukken, met name met fietsers, op de rotonde bij Vlaardingen Oost heeft raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld aan het college. Zie bijlage voor meer informatie.

Negatieve Meerjarenbegroting 2020-2023

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de CU-SGP fractie tegen de niet sluitende Meerjarenbegroting 2020-2023 gestemd. Wij hebben daarbij aangegeven dat ook wij de noodzaak van een grote bezuinigingsronde inzien. Maar wij vinden dat het proces anders ingezet moet worden en dat het college zelf al aan de slag had moeten gaan. Er is nu tijd verloren gegaan, terwijl we die ruimte niet hebben.

Vragen over Zorgcowboys

Naar aanleiding van berichten in de media, over bijzonder hoge winsten die geboekt zouden worden door sommige zorginstellingen heeft raadslid Wouter de Reus een aantal vragen voorgelegd aan het college; zodat wij er zeker van kunnen zijn dat geld dat besteed wordt aan zorgbehoevende Vlaardingers ook zoveel mogelijk op de goede plaats terech komt. 

Zie bijlage voor meer informatie.

Beantwoording vragen m.b.t. seksinrichting Westhavenkade

Raadslid Van Pienbroek heeft namens de Christenunie/SGP Vlaardingen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van een aanvraag voor een seksinrichting aan de Westhavenkade. Het college heeft deze vragen inmiddels beantwoord, waaruit blijkt dat er in Vlaardingen geen ruimte is voor een inrichting op die locatie. Ook blijkt uit de beantwoording dat er ten hoogste 1 zulksoortige inrichting in Vlaardingen mag bestaan. Zie bijlage voor meer informatie.

Vragen Huisvesting Arbeidsmigranten en Verlichting Marathonweg

Op tien April jongstleden heeft Wouter de Reus namens de ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het college over twee verschillende onderwerpen. De Verlichting langs de Marathon- en Industrieweg alsmede de Huisvesting van Arbeidsmigranten kregen hierin de aandacht. 

Rapport "Bestuurskracht in Vlaardingen"

Recent is er een onderzoek ingesteld naar de bestuurskracht in Vlaardingen. Het resultaat van het onderzoek is helder en duidelijk. Op donderdag 14 februari hebben we onderstaande bijdrage uitgesproken en tijdens de openbare behandeling op dinsdag 18 februari zullen we onze bijdrage geven in lijn met de eerdere bijdrage. 

Vragen Café De Gouden Leeuw

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter en signalen van de bewoners heeft de ChristenUnie/SGP Vlaardingen afgelopen week vragen gesteld aan het college. Dit om meer helderheid te krijgen wat er precies gaande is en of er voldoende gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen. Zie de bijlage voor de vragen zoals ze aan het college gesteld zijn.

Vragen over de ontwikkeling van HOED op Park Hoog Lede

HOED Hooglede

De geschiedenis van het Park Hoog Lede is lang en veel besproken. Recente informatie lijkt echter de besluitvorming van vorige jaren in een nieuw licht te stellen. Hierover heeft onze fractie vragen gesteld. Voor meer bijlage zie de bijlage.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS