Boomverlichting

Komend weekend wordt de klok een uur teruggezet en gaat de wintertijd in. Dit moment is voor diverse organisaties een startsein om verschillende verlichtingscampagnes te lanceren. De donkeredagen staan voor deur en er wordt geadviseerd om de verlichting van uw voertuig en huis te controleren of deze in orde is.

 

Dit moment is voor de ChristenUnie/SGP-fractie ook een moment om naar de gemeentelijke straatverlichting te kijken.

Vragen Mondkapjesafval

Gezien de toenemende hoeveelheid zwerfmondkapjes heeft raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld. Hierin roept hij het college op om voorzieningen te treffen op locaties waar mondkapjes veel gebruikt worden.

Zie bijlage voor nadere informatie.

Vragen Olliebollenkraam

De ChristenUnie-SGP heeft met verbazing dat de olliebollenkraam in het centrum niet langer welkom zou zijn. Raadslid Erik van Pienbroek heeft hier vragen over gesteld aan het college (zie bijlage).

Vragen rondom het afvalbeleid

Raadsleden Nel Versteeg (PvdA) en Erik van Piebroek (ChristenUnie/SGP) hebben gezamelijk vragen gesteld over het afvalbeleid van de gemeente Vlaardingen. De vragen gaan enerzijds over het verwijderen van de containers onder de stortkokers in hoogbouw, alsmede de kostenverdeling van het plaatsen van nieuwe buitencontainers ter vervangen. De tweede set vragen gaan over de inzameling van plastic en GFT/GFE-afval. Zie de bijlages voor meer informatie. 

Vragen m.b.t. contact met kwetsbare leerlingen

Raadslid Wouter de Reus heeft, naar aanleiding van berichten in de media, enkele vragen gesteld over het contact vanuit de gemeente met kwetsbare leerlingen. Voor meer informatie: zie bijlage.

Vragen rapport Coronacrisis

Ahoy

Op 12 mei heeft de gemeenteraad van Vlaardingen het rapport “Rapport First Impression Coronavirus in Rotterdam Rijnmond” bij de dagmail ontvangen. Omdat een en ander nog niet geheel duidelijk was heeft raadslid Erik van Pienbroek enkele technische vragen gesteld. Zie bijlage voor meer informatie.

Raadsvergadering 14-05-2020 ChristenUnie-SGP

Op donderdag 14 mei heeft de gemeenteraad van Vlaardingen vergaderd over verschillende zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en heeft het de woonruimteverordening vastgesteld. Helaas bleek de verbinding van deze digitale raadsvergadering voor een groot deel te zijn weggevallen en daarom willen wij u graag informeren over het verloop ervan en onze bijdrage aan deze raadsvergadering.

Houden of doen.

Van een pakketbezorger krijg ik op mijn werk elke dag als groet “jongens, afstand!”.  Een leuke groet, die ik ook overgenomen heb. Het herinnert je elke dag op een mooie manier aan de afstand en de situatie waarin wij zitten.

 

Bijdrage van de ChristenUnie-SGP over het Herstelplan

Zoals uitgesproken door raadslid Erik van Pienbroek op de vergadering van donderdag 23 april 2020.

Coronacrisis, wat nu?

Een bijzondere tijd voor ons, want het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Hoe ga je hiermee om? Als eerste willen wij aangeven:  ‘Houd je aan de regels van de RIVM! Niet alleen voor jezelf, maar juist voor de ander. Let op je naasten en probeer te helpen waar het kan. Meld je aan bij initiatieven als www.vlaardingenhelpt.nl en www.nietalleen.nl en www.presentvlaardingen.nl

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS