Pasjes afvalcontainer

Naar aanleiding van de geplande ingebruikname van het pasjessysteem voor de ondergrondse afvalcontainers heeft Raadslid Erik van Pienbroek verdere vragen aan het college gesteld. Het blijkt namelijk dat de containers op verschillende pasjes groen licht geven en ook zonder groen licht de container (nog) open gaat.

Bomenkap en compensatie

Veel bomen gaan gekapt worden.

Ergernis over bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77 bij ChristenUnie/SGP

Komende raadsvergadering wordt de bouw van 9 woningen aan de Zuidbuurt in Vlaardingen, pal naast de tunnelmond van het Blankenburgtracé besproken. Al eerder heeft de ChristenUnie/SGP samen met Groen Links hierover vragen aan het college gesteld. Toen werd ingegaan op het verschil tussen besluitvorming uit 2017 en de nu voorgestelde bestemmingsplanwijziging.

 

De aanloop naar dit besluit is zeer rommelig verlopen. Eerder werd gesproken over het bouwen van drie woningen. Later is er overleg geweest over vier woningen en tijdens de afgelopen commissiebehandeling was er onduidelijkheid of het ging over zeven of acht woningen. Uiteindelijk blijkt het te gaan om negen nieuw te bouwen woningen!

 

Vraagtekens bij woningbouw Zuidbuurt

Het college van Vlaardingen heeft onlangs toegestemd met een besluit tot bouw van 8 woningen aan de Zuidbuurt. Dit besluit zou een voortzetting zijn op een collegebesluit uit 2017. GroenLinks en ChristenUnie/SGP hebben hier hun twijfels over en hebben het college om opheldering gevraagd.

 

Boomverlichting

Komend weekend wordt de klok een uur teruggezet en gaat de wintertijd in. Dit moment is voor diverse organisaties een startsein om verschillende verlichtingscampagnes te lanceren. De donkeredagen staan voor deur en er wordt geadviseerd om de verlichting van uw voertuig en huis te controleren of deze in orde is.

 

Dit moment is voor de ChristenUnie/SGP-fractie ook een moment om naar de gemeentelijke straatverlichting te kijken.

Vragen Mondkapjesafval

Gezien de toenemende hoeveelheid zwerfmondkapjes heeft raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld. Hierin roept hij het college op om voorzieningen te treffen op locaties waar mondkapjes veel gebruikt worden.

Zie bijlage voor nadere informatie.

Vragen Olliebollenkraam

De ChristenUnie-SGP heeft met verbazing dat de olliebollenkraam in het centrum niet langer welkom zou zijn. Raadslid Erik van Pienbroek heeft hier vragen over gesteld aan het college (zie bijlage).

Vragen rondom het afvalbeleid

Raadsleden Nel Versteeg (PvdA) en Erik van Piebroek (ChristenUnie/SGP) hebben gezamelijk vragen gesteld over het afvalbeleid van de gemeente Vlaardingen. De vragen gaan enerzijds over het verwijderen van de containers onder de stortkokers in hoogbouw, alsmede de kostenverdeling van het plaatsen van nieuwe buitencontainers ter vervangen. De tweede set vragen gaan over de inzameling van plastic en GFT/GFE-afval. Zie de bijlages voor meer informatie. 

Vragen m.b.t. contact met kwetsbare leerlingen

Raadslid Wouter de Reus heeft, naar aanleiding van berichten in de media, enkele vragen gesteld over het contact vanuit de gemeente met kwetsbare leerlingen. Voor meer informatie: zie bijlage.

Vragen rapport Coronacrisis

Ahoy

Op 12 mei heeft de gemeenteraad van Vlaardingen het rapport “Rapport First Impression Coronavirus in Rotterdam Rijnmond” bij de dagmail ontvangen. Omdat een en ander nog niet geheel duidelijk was heeft raadslid Erik van Pienbroek enkele technische vragen gesteld. Zie bijlage voor meer informatie.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS