Vragen over Zorgcowboys

Naar aanleiding van berichten in de media, over bijzonder hoge winsten die geboekt zouden worden door sommige zorginstellingen heeft raadslid Wouter de Reus een aantal vragen voorgelegd aan het college; zodat wij er zeker van kunnen zijn dat geld dat besteed wordt aan zorgbehoevende Vlaardingers ook zoveel mogelijk op de goede plaats terech komt. 

Zie bijlage voor meer informatie.

Beantwoording vragen m.b.t. seksinrichting Westhavenkade

Raadslid Van Pienbroek heeft namens de Christenunie/SGP Vlaardingen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van een aanvraag voor een seksinrichting aan de Westhavenkade. Het college heeft deze vragen inmiddels beantwoord, waaruit blijkt dat er in Vlaardingen geen ruimte is voor een inrichting op die locatie. Ook blijkt uit de beantwoording dat er ten hoogste 1 zulksoortige inrichting in Vlaardingen mag bestaan. Zie bijlage voor meer informatie.

Vragen Huisvesting Arbeidsmigranten en Verlichting Marathonweg

Op tien April jongstleden heeft Wouter de Reus namens de ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het college over twee verschillende onderwerpen. De Verlichting langs de Marathon- en Industrieweg alsmede de Huisvesting van Arbeidsmigranten kregen hierin de aandacht. 

Rapport "Bestuurskracht in Vlaardingen"

Recent is er een onderzoek ingesteld naar de bestuurskracht in Vlaardingen. Het resultaat van het onderzoek is helder en duidelijk. Op donderdag 14 februari hebben we onderstaande bijdrage uitgesproken en tijdens de openbare behandeling op dinsdag 18 februari zullen we onze bijdrage geven in lijn met de eerdere bijdrage. 

Vragen Café De Gouden Leeuw

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter en signalen van de bewoners heeft de ChristenUnie/SGP Vlaardingen afgelopen week vragen gesteld aan het college. Dit om meer helderheid te krijgen wat er precies gaande is en of er voldoende gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen. Zie de bijlage voor de vragen zoals ze aan het college gesteld zijn.

Vragen over de ontwikkeling van HOED op Park Hoog Lede

HOED Hooglede

De geschiedenis van het Park Hoog Lede is lang en veel besproken. Recente informatie lijkt echter de besluitvorming van vorige jaren in een nieuw licht te stellen. Hierover heeft onze fractie vragen gesteld. Voor meer bijlage zie de bijlage.

Vragen om Compensatie Hoekse Lijn

Zoals u allen wel weet is de Hoekse Lijn onaceptabel lang vertraagd. Daarom is er op initiatief van de Vlaardingse ChristenUnie-SGP gevraagd om actie voor meer en betere compensatie voor de reizigers op dit traject.

Voor meer informatie: Zie bijlage.

Vragen over de extra zondagsopening

Dinsdag 19 november heeft Erik van Pienbroek namens de ChristenUnie/SGP Vlaardingen vragen (zie bijlage) gesteld naar aanleiding van het besluit van het college om winkeliers toestemming te verlenen op zondag 23 en zondag 30 december van tien uur 's ochtends tot zes uur in de avond open te zijn. 

Open brief : Onze mooie stad Vlaardingen in bestuurlijke chaos

De raadsvergadering van donderdag 15 november is een nieuw dieptepunt in de Vlaardingse politieke historie. Raadsbreed wordt geconstateerd dat het werken met het raadsprogramma uiterst moeizaam en traag verloopt. Het verlanglijstje van alle partijen heeft ertoe geleid dat de  begroting voor 2019 nu al tekort heeft van meer dan 2 miljoen. En dan hebben we het nog niet over nieuwe tegenvallers vanuit het rijk en belangrijke zaken zoals de Marathonweg, arbeidsmigratie, onderwijshuisvesting, het Vlaardings Museum etc.

Code Rood in de Begroting

Afgelopen donderdag is door de Vlaardingse gemeenteraad de meerjaren begroting voor 2019 tot en met 2022 vastgesteld. In de visie van de ChristenUnie/SGP Vlaardingen mankeert er een hoop aan deze begroting. Zo is er een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de verantwoordelijke wethouders voor hun eigen portefeuilles. Ook is deze begroting niet het complete overzicht van de ambitites die de raad in haar raadsprogramma heeft vastgesteld. Daarbij is deze begroting een aanslag op de financiële gezondheid van de gemeente, temeer omdat er geen rekening is gehouden met te verwachten tegenvallers. 

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS