Vragen m.b.t. contact met kwetsbare leerlingen

Raadslid Wouter de Reus heeft, naar aanleiding van berichten in de media, enkele vragen gesteld over het contact vanuit de gemeente met kwetsbare leerlingen. Voor meer informatie: zie bijlage.

Vragen rapport Coronacrisis

Ahoy

Op 12 mei heeft de gemeenteraad van Vlaardingen het rapport “Rapport First Impression Coronavirus in Rotterdam Rijnmond” bij de dagmail ontvangen. Omdat een en ander nog niet geheel duidelijk was heeft raadslid Erik van Pienbroek enkele technische vragen gesteld. Zie bijlage voor meer informatie.

Raadsvergadering 14-05-2020 ChristenUnie-SGP

Op donderdag 14 mei heeft de gemeenteraad van Vlaardingen vergaderd over verschillende zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en heeft het de woonruimteverordening vastgesteld. Helaas bleek de verbinding van deze digitale raadsvergadering voor een groot deel te zijn weggevallen en daarom willen wij u graag informeren over het verloop ervan en onze bijdrage aan deze raadsvergadering.

Houden of doen.

Van een pakketbezorger krijg ik op mijn werk elke dag als groet “jongens, afstand!”.  Een leuke groet, die ik ook overgenomen heb. Het herinnert je elke dag op een mooie manier aan de afstand en de situatie waarin wij zitten.

 

Bijdrage van de ChristenUnie-SGP over het Herstelplan

Zoals uitgesproken door raadslid Erik van Pienbroek op de vergadering van donderdag 23 april 2020.

Coronacrisis, wat nu?

Een bijzondere tijd voor ons, want het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Hoe ga je hiermee om? Als eerste willen wij aangeven:  ‘Houd je aan de regels van de RIVM! Niet alleen voor jezelf, maar juist voor de ander. Let op je naasten en probeer te helpen waar het kan. Meld je aan bij initiatieven als www.vlaardingenhelpt.nl en www.nietalleen.nl en www.presentvlaardingen.nl

Vragen over vertrek burgemeester

Burgemeester A. Jetten

In onze verklaring over het vertrek van de burgemeester hebben wij aangegeven meer duidelijkheid te verwachten van de wethouders. Omdat dit tot op heden nog niet gebeurt is, hebben wij de bijgevoegde vragen gesteld.

Vragen Ongelukken Vlaardingen Oost

In verband met meerdere berichten over ongelukken, met name met fietsers, op de rotonde bij Vlaardingen Oost heeft raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld aan het college. Zie bijlage voor meer informatie.

Negatieve Meerjarenbegroting 2020-2023

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de CU-SGP fractie tegen de niet sluitende Meerjarenbegroting 2020-2023 gestemd. Wij hebben daarbij aangegeven dat ook wij de noodzaak van een grote bezuinigingsronde inzien. Maar wij vinden dat het proces anders ingezet moet worden en dat het college zelf al aan de slag had moeten gaan. Er is nu tijd verloren gegaan, terwijl we die ruimte niet hebben.

Vragen over Zorgcowboys

Naar aanleiding van berichten in de media, over bijzonder hoge winsten die geboekt zouden worden door sommige zorginstellingen heeft raadslid Wouter de Reus een aantal vragen voorgelegd aan het college; zodat wij er zeker van kunnen zijn dat geld dat besteed wordt aan zorgbehoevende Vlaardingers ook zoveel mogelijk op de goede plaats terech komt. 

Zie bijlage voor meer informatie.

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS