Vergeet de waterbus niet!

Afbeelding
Waterbus
27/06/2022 - 15:41

In de gemeenteraad is de begroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de zienswijze van het college daarop behandeld. De MRDH verzorgt onderanderen het openbaar vervoer in onze regio.

 

In de zienswijze geeft het college een reactie op de begroting en brengt daarbij voor Vlaardingen belangrijke punten naar voren. Helaas ontbrak bij het gedeelte over vervoersvormen het vervoer van personen over water. Hierom hebben wij een amendement  gemaakt om ook in de zienswijze aan de MRDH daar aandacht voor te vragen. Dit amendement is door alle partijen gesteund.

 

Voor Vlaardingen en de regio is een goede bereikbaarheid noodzakelijk en de mogelijkheid om verschillende vormen van vervoer toe te passen is aanwezig. Het vervoer van personen over water is  één van de serieuze alternatieven. Zeker als we het autoverkeer, files en uitstoot willen terugdringen.

Vanwege de financiële situatie van de MRDH is de waterbus niet direct of binnenkort te verwachten maar het is wel iets waar we alert op moeten zijn en steeds opnieuw onder de aandacht gebracht moet worden.

Verkiezingen

Afbeelding
Foto van fractieleden

Stem op ons!