Voorjaarsnota Motie aanvullende maatregelen sociaal domein

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we een motie van de PvdA mede ingediend. Deze motie roept het college op om te komen met aanvullende maatregelen binnen het sociaal domein. Er is namelijk nog een overschot van de Klijnsma gelden en wij zien graag een verdere proffesionalisering van en optimalisering van de zorg in Vlaardingen.

Voorjaarsnota Motie aanpak schuldenproblematiek

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we een motie van de PvdA mede ingediend over de groeiende schuldenproblematiek. Dit probleem groeit niet zozeer door de de schulden zelf, maar met name door de stapeling van boeterente(s). We vragen hiermee aan het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor dit groeiende probleem.

Voorjaarsnota Motie overlast

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met D66, Leefbaar Vlaardingen, AOV, SBV een motie ingediend waarmee we het college vragen om in te zetten op het verbeteren van de leefbaarheid rondom de locatie Floris de Vijfdelaan, Dirk de Derdelaan en de Valkenhof. Er komen met regelmaat berichten over geluidsoverlast, drank/drugsgebruik, vervuiling etc.

Voorjaarsnota motie verhogen onderhoud wegen, groen etc.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met PvdA, Leefbaar Vlaardingen, GroenLinks, AOV, SBV een motie ingediend waarmee we het college vragen om bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2018-2021 het onderhoudsniveau van straten, wegen, pleinen, waterwegen, en groen te verhogen van het huidige niveau sober naar basis.

Voorjaarsnota motie Museum

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met GroenLinks een motie ingediend voor het Museum. We willen graag dat het college in gesprek gaat met het bestuur om te bezien waar de gemeente kan helpen om het Museum te ondersteunen bij het plan van aanpak wat door het Museum is opgesteld.

Voorjaarsnota motie Luiers

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met GroenLinks, Leefbaar Vlaardingen, ONS Vlaardingen en D66 een motie ingediend over de aparte inzameling van luiers. Luiers blijken zo'n 8% - 12% van de afvalberg in beslag te nemen.

Voorjaarsnota 2017

Op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli wordt door de voorjaarsnota door de gemeenteraad behandeld. Deze voorjaarsnota is een opmaat naar de later op te stellen meerjarenbegroting 2018 - 2021. Namens de ChristenUnie-SGP fractie heeft onze fractievoorzitter Esther Heijndijk onze bijdrage in eerste termijn aan dit debat geleverd.

Art. 36 vragen Omroep Vlaardingen

Op 23 mei hebben we als fractie aan het college vragen gesteld over de Omroep Vlaardingen. Vorige week hebben we hier de antwoorden van ontvangen. U kunt deze bijgaand vinden. 

Artikel 36 vragen over nieuwbouwproject Nieuw Sluis

Antwoorden artikel 36 vragen sluiting "Het Kompas"

Op 11 mei hebben wij als fractie aan het college vragen gesteld m.b.t. de sluiting van basisschool Het Kompas. Afgelopen dinsdag hebben we hier antwoorden op gekregen. Via deze weg willen wij deze antwoorden met u delen. 

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS