Persberichten

'Niet ruim denken, maar omdenken!'

Dat was de boodschap van ChristenUnie/SGP fractievoorzitter Esther Heijndijk tijdens de door D66 Vlaardingen georganiseerde avond over de kansen en gevolgen van het reguleren van wietteelt.

Onze fractievoorzitter was door D66 Vlaardingen uitgenodigd om 'een tegengeluid' te laten horen. 

Dit deed zij met verve, en mocht daarvoor de nodige complimenten in ontvangst nemen, in het bijzonder van Magda Berndsen, indiener van de initatiefwet en Tweede Kamer-lid voor D66.

Multifunctionele ChristenUnie/SGP-wethouder

ChristenUnie/SGP-wethouder Ruud van Harten heeft maar weer eens bewezen een veelzijdige wethouder te zijn. 

Naast het beheren van zijn portefeuilles binnen het college van Burgemeester & Wethouders, gaat hij ook het 'zware werk' niet uit de weg.

ChristenUnie-SGP Vlaardingen stelt vragen over de strafbaarstelling van growshops

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2015 heeft ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom vragen gesteld aan de burgemeester over de strafbaarstelling van growshops.

'Voorzitter, geacht college, raadsleden en andere belangstellenden hier aanwezig of thuis voor de buis.

Op grond van dit nieuwe artikel zijn alle handelingen die gericht zijn op het voorbereiden en bevorderen van hennepteelt strafbaar. Het gaat daarbij met name om de zogenaamde growshops, maar ook om facilitators als transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren en elektriciens, die illegale elektrische installaties aanleggen. Op 1 maart 2015 is artikel 11a van de Opiumwet in werking getreden.

Campagnetour Zuid-Holland ChristenUnie i.v.m. verkiezingen 18 maart 2015

Gemeenteraadslid Erik van Pienbroek geeft uitleg.

Vlaardingen was op 4 maart j.l. aan de beurt: Wilco Scheurwater en Jacco Schonewille, kandidaten voor de Staten van Zuid-Holland,  geflankeerd door  de Vlaardingse politici Erik van Pienbroek en Cor de Jonge, evenals Robert Berns, raadslid in Schiedam, verzamelden zich in het centrum. Het thema was: leegstand van winkels  en daardoor verpaupering van winkelgebieden voorkomen. Koopkracht behouden, werkgelegenheid handhaven. 

Werkbezoek kandidaten ChristenUnie - Provinciale Statenverkiezingen

Bescherming winkelcentra, voorkomen verpaupering en leegstand winkelgebieden

Het is al lang een speerpunt van de samenwerkende partijen van de ChristenUnie en SGP in Vlaardingen: het beschermen en verbeteren van de winkelcentra , verpaupering en leegstand van winkelgebieden voorkomen en  de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden  vergroten.

Verkiezingsbijeenkomst dinsdag 17 februari 2015

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Ter gelegenheid hiervan hoop de ChristenUnie/SGP Vlaardingen een verkiezingsbijeenkomst te houden. 

Deze bijeenkomst zal gehouden worden op dinsdag 17 februari, aanvangstijd 20.15.

Locatie: Zaal van Uitzicht, woonzorgcentrum Cedrah, Churchillsingel 483, 3137 XB, Vlaardingen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. 

Zie onderstaande flyer voor het programma. 

Update chauffeursproblematiek

Het is alweer enige tijd geleden dat er een werkbezoek van europarlementariër Peter van Dalen heeft plaatsgevonden, om de lokale problemen aangaande 'wildparkerende' vrachtwagenchauffeurs te bezien.

ChristenUnie/SGP-raadslid Erik van Pienbriek geeft een korte update over de huidige stand van zaken:

Open brief aan de burgemeester naar aanleiding van verworpen motie CU/SGP

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2014 heeft de Vlaardingse gemeenteraad een motie van ChristenUnie/SGP Vlaardingen verworpen inzake het continueren van de handhaving van het huidige softdrugsbeleid. Naar aanleiding hiervan heeft de ChristenUnie/SGP Vlaardingen een open brief geschreven aan burgemeester Bert Blase met daarin de vraag welke consequenties hij verbindt aan het verwerpen van deze motie.

'ChristenUnie-SGP Vlaardingen gelooft in een samenleving die niet 7 dagen per week om geld of consumeren draait'

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag (27 november) zijn de koopzondagen vrijgegeven aan de ondernemers. Vanaf 2015 mogen zij zelf bepalen wanneer zij wel en niet open zijn op de zondag.

Het zal geen verrassing meer zijn dat de ChristenUnie-SGP Vlaardingen tegen dit voorstel is, en wij betreuren dit besluit dan ook. Hieronder de bijdrage van ChristenUnie-SGP raadslid Erik van Pienbroek tijdens deze raadsvergadering:  

Verzet tegen de koopzondagen – zinloos of zinvol?

Onlangs verscheen een artikel over het ‘Zinloos verzet tegen de koopzondagen’ (zie: http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/zinloos-verzet-tegen-koopzondag ). Wat de ChristenUnie/SGP Vlaardingen betreft, is het verzet tegen het vrijgeven van de koopzondagen absoluut niet zinloos. 

Pagina's