Persberichten

Stemverklaring t.b.v. bestemmingsplan Stadshart

Stemverklaring tbv bestemmingsplan Stadshart

Voorzitter,
De ChristenUnie/SGP-fractie zal instemmen met dit voorstel.
Echter ik wil nog wel graag 3 kanttekeningen plaatsen.

Ten eerste: gokhal
De ChristenUnie/SGP-fractie is en blijft tegen de komst van een gokhal in Vlaardingen. De realisatie van het huidige leisureconcept met een gokhal, kan wat ons betreft niet lang genoeg op zich laten wachten. Wij vinden het uitstel tot eind 2012 geen enkel probleem én hopen voor wat betreft de gokhal nog steeds op afstel.

Persbericht: Samenstelling fractie

De laatste maanden is er enige onduidelijkheid ontstaan over de samenstelling van de ChristenUnie/SGP-fractie.

André Fokker was tot april 2010 lid van de gemeenteraad namens de SGP. Op basis van de verkiezingen in dat jaar verkreeg de ChristenUnie/SGP-lijstcombinatie opnieuw 2 zetels. Volgens de uitslag van de stemming werden Ruud van Harten en Esther Heijndijk- van der Veer als raadsleden benoemd. Mede ook om privéredenen gaf André Fokker later in 2010 aan dat hij de fractie ging verlaten en zei André Fokker zijn lidmaatschap bij de SGP op.

Persbericht: Primeur in vlaardingen?

In vlaardingen is een nieuwe constructie bedacht om meer als de 12 wettelijk toegestane koopzondagen te creeren. Je stel er 18 vast en laat de winkeliers zelf kiezen. Je geeft op voorhand aan dat er niet gecontroleerd zal worden...
De ChristenUnie/SGP fractie vind dit niet kunnen.

Primeur  in Vlaardingen?

Als het aan wethouder Kalf (VVD) ligt en als donderdag a.s. de gemeenteraad ermee instemt dan heeft Vlaardingen een primeur, of beter gezegd de twijfelachtige eer, dat zij een nieuwe manier heeft bedacht om de inmiddels beruchte “toerismebepaling” uit de Winkeltijdenwet te omzeilen.

Pagina's