Persberichten

Vragen n.a.v. de Voedselbank

Voorzitter, geacht college, raadsleden en andere belangstellenden hier aanwezig of thuis.

Afgelopen week zijn twee hartverscheurende krantenartikelen in het Algemeen Dagblad verschenen over de klantenstop bij de Voedselbank Rotterdam.

Erfpacht conversie

Vlaardingen, 15 februari 2012


Betreft: Erfpachtconversie gemeente Vlaardingen


Geachte heren Oosterom en Versluijs, beste Cees en Hans,


Vorige week zaterdag is in de Grote Kerk de Woonbeurs georganiseerd. Gezien de grote belangstelling mag deze Woonbeurs zeker geslaagd worden genoemd. Complimenten voor de organisatie!

Renovatie Stadhuis


Bijdrage Raad 15 december 2011
Instemmen met ontwerp Renovatie Stadskantoor Westnieuweland en krediet beschikbaar stellen (36,4 miljoen) voor Stadskantoor en Markt 11.

Voorzitter,
Vandaag bespreken we hier in de raad een zeer belangrijk dossier voor onze stad Vlaardingen, namelijk de mogelijke komst van een nieuw of wel eigenlijk beter gezegd, van een volledig gerenoveerd stadskantoor op het Westnieuwland.

Zoals u allen weet is de ChristenUnie/SGP jarenlang een fel tegenstander geweest van de komst van een duur nieuw stadskantoor. Vele malen heeft onze fractie, vaak als enige partij, hiertegen geageerd. Dit omdat de komst van zo’n peperduur stadskantoor niet past in tijden van economische teruggang en onzekerheid. Dit wilden en konden wij op geen enkele wijze aan onze inwoners uitleggen.

Standpunt Oranjetunnel

Bijdrage Raad 24 november 2011
Innemen Vlaardings Standpunt Nieuwe Westelijke Oeververbinding


Voorzitter,
Vandaag bespreken we hier in de raad één van de belangrijkste dossiers voor onze inwoners van Vlaardingen de afgelopen 10 jaar, namelijk de mogelijke komst van de Blankenburg- of Oranjetunnel.

De leefbaarheid van onze stad en haar omgeving staat ernstig op het spel. Een eventuele beslissing voor de aanleg van de Blankenburgtunnel houdt namelijk naast de ondergang van de prachtige Zuidbuurt in, dat ook de door de stad gaande A20 tot twee maal drie banen moet worden verbreed. Naar verwachting zullen er dan maar liefst tot 150 duizend voertuigen, waaronder veel vrachtwagens per etmaal onze stad passeren.

Antwoord op Vragen over aan/afvoer route

Van wethouder Hans Versluis kregen we een antwoord op de vragen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Reactie op begroting

Meerjarenbegroting 2012-2015


Keuzes
Voorzitter, de meerjarenbegroting 2012-2015 is hét document dat ons Vlaardingers de komende jaren door de barre financiële tijden heen moet leiden. Vooralsnog is het dit College gelukt om een sluitende begroting te presenteren, waarin zelfs ondanks de recessie nog ruimte is om te investeren én te sparen.

Vragen over aan/afvoer route

Suggestie aan- en afvoerroute tijdens renovatie stadhuis 2012

Geachte wethouder, beste Hans,

Eerst nog bedankt voor het zo snel beantwoorden van mijn eerder gestelde vragen over de renovatieroute mbt de keuze van de aan- en afvoerroute en het contact met de burgers.

Tunnelvisie flyer

Zie bestandsbijlage

PAL advies NWO

Geachte colleges van GS en PS,
In onze vergadering van 23 september hebben wij aan de hand van een uitgebreide presentatie van
de omgevingsmanager voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding van het ministerie van I&M
Hans Kramer de alternatieven voor de tracékeuze voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding
behandeld. De keuze is nu tussen drie varianten voor de Blankenburgtunnel en twee voor de
Oranjetunnel. Aan de noordoever mondt de Blankenburgtunnel uit in Midden-Delfland en de
Oranjetunnel in het Westland.

Stemverklaring t.b.v. bestemmingsplan Stadshart

Stemverklaring tbv bestemmingsplan Stadshart

Voorzitter,
De ChristenUnie/SGP-fractie zal instemmen met dit voorstel.
Echter ik wil nog wel graag 3 kanttekeningen plaatsen.

Ten eerste: gokhal
De ChristenUnie/SGP-fractie is en blijft tegen de komst van een gokhal in Vlaardingen. De realisatie van het huidige leisureconcept met een gokhal, kan wat ons betreft niet lang genoeg op zich laten wachten. Wij vinden het uitstel tot eind 2012 geen enkel probleem én hopen voor wat betreft de gokhal nog steeds op afstel.

Pagina's