2016

Persbericht Burgemeester benoeming

Persbericht

_____________________________________________________________________

Vlaardingen, 18 maart 2016 

Na ONS.Vlaardingen stappen ook PVDA , D66 en ChristenUnie/SGP uit overleg. 

Nadat ONS.Vlaardingen uit het overleg over de burgemeestersbenoeming is gestapt, hebben PVDA, D66 en ChristenUnie/SGP aan de Commissaris van de Koning meegedeeld niet te zullen gaan deelnemen aan de Vertrouwenscommissie tot benoeming van een nieuwe burgemeester van Vlaardingen. 

ChristenUnie/SGP motie unaniem aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari 2016 is de motie van de CU/SGP om onderzoek te doen naar alternatieve financieringsmogelijkheden van participatie-intiatieven unaniem aangenomen!
Als er externe gelden beschikbaar zijn hiervoor, dan moeten we die als gemeente Vlaardingen natuurlijk niet laten liggen!

Nieuwe update overnachtende chauffeurs

Vorige week maandag heeft Erik van Pienbroek hierover met Beja Kluiters van stichting Spoetnik Humanitaire Hulp voor Oekraïne en Klara Kasapov van stichting Salamo Humanitaire Hulp voor Macedonië. Door het humanitaire werk dat deze stichtingen verrichten, hebben zij veel kennis opgedaan over de situatie van de bewoners in Oost-Europa en ook wat de transportwereld voor hen betekent.

Update overnachtende chauffeurs

Een (over)volle parkeerplaats langs de A20

In tegenstelling tot Vlaardingen ondervinden de meeste regiogemeenten weinig of zelfs geen hinder van overnachtende chauffeurs. Tot deze conclusie is CU/SGP raadslid Erik van Pienbroek gekomen, nadat hij zijn collega raadsleden in de andere 22 gemeenten heeft aangeschreven. Naast Vlaardingen wordt er onder andere in de gemeenten Westland, Nissewaard en Brielle overlast ondervonden door overnachtende chauffeurs die veelal uit het Oostblok komen.

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over ongevallen op Maassluisedijk

Naar aanleiding van diverse berichten over ongevallen op of naast de Maassluisedijk heeft ChristenUnie/SGP-raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld aan Ruud van Harten, wethouder verkeer.

Hieronder kunt u de vragen lezen en staat een filmpje van een reportage die RTV Rijnmond erover maakte:

Geachte wethouder Van Harten, beste Ruud,

Vanuit de media vernemen wij regelmatig dat er ongevallen zijn op, of beter gezegd, naast de Maassluisedijk. Bij u zal er meteen een lichtje gaan branden en ook u zal denken aan de auto’s die van de dijk zijn afgegleden. De eerste gedachte is dan vaak ‘oh… zal wel te hard hebben gereden terwijl je weet dat die scherpe bochten er aan komen’. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook vaak dacht.

Pagina's