2015

Kerst & nieuwjaarsgroet

Kerst/nieuwjaars groet

Verruiming openingstijden horeca, de juiste oplossing?

Deregulering of vermindering van administratieve lasten, daar kan niemand op tegen zijn, toch?

Ook de ChristenUnie/SGP is uiteraard van mening dat in een aantal gevallen best met wat minder regels/formulieren kan worden volstaan.

Echter, bij de vermindering van regels rond geluid, verlaatmeldingen en de openingstijden in horeca in het centrum, heeft de ChristenUnie/SGP grote vraagtekens.

Sluitingstijden Horeca naar 4.00 uur

Begrotingsbehandeling 2015 - Bijdrage ChristenUnie/SGP Vlaardingen

Voorzitter,

De ChristenUnie/SGP is tevreden met deze begroting. Langzaam maar zeker verbetert de Vaardingse financiële situatie, er is een structureel sluitende begroting, én - ondanks de vele bezuinigingen – zijn de voorzieningen vrijwel gehandhaafd. We willen het College hiermee complimenteren.

Daarnaast waardeert de ChristenUnie/SGP dat continue aan de leesbaarheid en vormgeving van de meerjarenbegroting wordt gewerkt. 

Uiteraard wil de ChristenUnie/SGP-fractie graag ook nog wat punten noemen, waarvan wij denken dat het beter kan of zelfs beter moet.

ChristenUnie/SGP Vlaardingen pleit voor het behoud van Omroep Wetering voor Vlaardingen

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2015 heeft ChristenUnie/SGP Vlaardingen-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom gepleit voor het behoud van Omroep Wetering. 

Aan de samenwerking tussen Omroep Vlaardingen en Omroep Wetering lijkt na 30 jaar een einde te komen. De ChristenUnie/SGP Vlaardingen ziet dit graag anders. 

Hieronder de spreektekst van Michiel Hoogenboom:

Voorzitter,

Help!!....een vluchteling / Help een vluchteling!!

Tegenlicht Meet Up Vlaardingen

Mede op initiatief van het CDA en de ChristenUnie/SGP in Vlaardingen en in samenwerking met de redactie van de VPRO organiseert het Tegenlicht Vlaardingen team op woensdag 14 oktober 2015 de 3e Tegenlicht Meet Up Vlaardingen.

Het onderwerp van deze avond is: Help!!....een vluchteling / Help een vluchteling!!

ChristenUnie/SGP Vlaardingen vraagt regionaal aandacht voor overnachtende chauffeurs-problematiek

Afgelopen week heeft ChristenUnie/SGP raadslid Erik van Pienbroek in een brief aan verschillende gemeenten in de regio aandacht gevraagd voor de voortdurende problemen die overnachtende chauffeurs in de regio met zich meebrengen. 

Hieronder de verstuurde brief:

Ontdekking van de hemel

De ontdekking van de hemel

In de kranten en via de diverse media heeft u het al kunnen lezen. En anders is het grote reclamebord op de A20 - vanuit Maassluis rijdend naar Vlaardingen - u wel opgevallen. Op zaterdag 08 augustus is er een groot dance-feest bij de surfplas onder de titel ‘HEAVEN OUTDOOR’. De organisatie geeft aan : ‘We verlaten voor 1 dag het aardse om eens een kijkje te nemen in het hiernamaals. Niet om het leven te laten, niet omdat we het zat zijn. Gewoon 1 dag weg uit de dagelijkse sleur. Eén dag in het jaar waarop we feesten met de mooiste engeltjes …….’

Bijdrage ChristenUnie/SGP - Voorjaarsnota 2015

Voorjaarsnota 2015

Hoe staat Vlaardingen ervoor? 

De plussen en minnen van de Voorjaarsnota 2015.

De ChristenUnie/SGP zet vanavond voor u de belangrijkste voor- en nadelen op een rijtje. 

Fractieruimte van de ChristenUnie/SGP Vlaardingen krijgt de naam 'Areopagus'

Onze nieuwe fractieruimte 'Areopagus'

De ChristenUnie/SGP Vlaardingen maakt al geruime tijd gebruik van haar nieuwe fractieruimte. Net als de andere gemeenteraadsfracties mochten we onze ruimte een eigen naam geven. 

Als ChristenUnie/SGP Vlaardingen hebben we gekozen voor de naam 'Areopagus'. Deze naam verdient uiteraard een nadere uitleg:

ChristenUnie/SGP motie unaniem aangenomen!

Motie Blijverslening ouderen

De raad van de gemeente Vlaardingen, bijeen op dinsdag 21 april 2015, behandelende raadsvoorstel 10 “Raadsvoorstel tot wijziging startersregeling 2013”;

Overwegende dat:

Veel gemeenten de starterslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten kennen

Pagina's