2014

'Onze' wethouder Ruud van Harten op RTV

'Rijkswaterstaat negeert regels wildparkeren Vlaardingen'

ChristenUnie-SGP Vlaardingen roept ondernemers/winkeliers op om hun mening te geven over de koopzondagen.

In opdracht van de Vlaardingse Gemeenteraad voert het DetailhandelsPlatform Vlaardingen (DPV) een onderzoek uit naar het draagvlak onder Vlaardingse ondernemers en winkeliers voor de koopzondag. Om op die vraag een antwoord te krijgen, organiseert het DPV wordt donderdag 9 oktober informatie-avond/vergadering in de theaterzaal van Kade 40 aan de Westhavenkade 40. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Nieuwsbrief september 2014

ChristenUnie/SGP Vlaardingen heeft afgelopen week weer een nieuwsbrief verspreid onder haar leden. 

Na de verkiezingen van maart 2014 kwamen er twee 'nieuwe' gezichten namens de ChristenUnie/SGP Vlaardingen in de gemeenteraad.

In deze nieuwsbrief vertellen Erik van Pienbroek en Michiel Hoogenboom iets over hun ervaringen, daarnaast komen ook fractievoorzitter Esther Heijndijk - Van der Veer, wethouder Ruud van Harten en fractielid Cor de Jonge aan het woord.

Aandacht voor invalidenparkeerplaatsen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 september 2014 heeft ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Erik van Pienbroek aandacht gevraagd voor het feit dat het niet duidelijk is waar de parkeerplaatsen voor invaliden zich bevinden. 

Alternatieve keuzes

Alternatieve Voorstellen

ChristenUnie/SGP

Gemeente Vlaardingen

Begroting 2015-2018Gewenste aanpassingen VJN 2014

 

 

Onderwerp

Voorgestelde bezuiniging

Alternatieve bezuiniging CU/SGP

Te zoeken dekking

Reactie voorjaarsnota

Samen aan zet!

Voorzitter, vandaag en morgen behandelen we hier inraad de Voorjaarsnota, met daarin opgenomen de meest ingrijpende maatregelen van de afgelopen decennia. Door afwaardering van de gronden en panden zal er in Vlaardingen opnieuw moeten wordenbezuinigd. Geen leuk vooruitzicht, maar het is niet anders. Maatregelen zijn onvermijdelijk om de financiën op orde te krijgen.

Voorjaarsnota 2014

Deze maand is de voorjaarsnota gepresenteerd door het collega van B&W. We zijn geschokt door de vergaande bezuinigingsvoorstellen. Woensdag 9 en donderdag 10 juli wordt door de gemeenteraad de voorjaarsnota 2014 behandeld en kunnen er alternatieve ombuigingsvoorstellen gedaan worden. Het is voor de stad van belang dat we maatregelen nemen om de benodigde 12 miljoen te bezuinigen, helaas zijn daar pijnlijke maatregelen voor nodig. We roepen iedereen van harte op om alternatieve oplossingen aan te dragen!

Middels het contact formulier kunt u ons bereiken met uw voorstel.

Blankenburg tunnel

Afgelopen week hebben we samen met collega raadsleden en betrokkenen een informatie avond bezocht over de Blankenburgtunnel. Hier waren o.a. Rijkswaterstaat bij aanwezig om de laatste stand van zaken te bespreken. Er werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Er werd door velen opnieuw zorgen geuit over de vele gevolgen van dit project. Aansluitend is er met de bus een rit gemaakt langs de belangrijkste 'knel' punten zoals de rietputten en en Zuidbuurtseweg.

Coalitie akkoord

Coalitie akkoord gepresenteerd

Coalitieakkoord ‘Samen aan zet’

22-04-2014 |

De vijf politieke partijen, SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP, hebben onder leiding van formateur Arnout Hoekstra overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. In het principe-coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet. Het college wil deze koers verder uitwerken en vertalen in concrete maatregelen samen met alle fracties van de gemeenteraad en de maatschappelijke partners. Samenwerking is dan ook het centrale motto in de komende collegeperiode met alle partijen in de stad.

Pagina's