2014

'ChristenUnie-SGP Vlaardingen gelooft in een samenleving die niet 7 dagen per week om geld of consumeren draait'

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag (27 november) zijn de koopzondagen vrijgegeven aan de ondernemers. Vanaf 2015 mogen zij zelf bepalen wanneer zij wel en niet open zijn op de zondag.

Het zal geen verrassing meer zijn dat de ChristenUnie-SGP Vlaardingen tegen dit voorstel is, en wij betreuren dit besluit dan ook. Hieronder de bijdrage van ChristenUnie-SGP raadslid Erik van Pienbroek tijdens deze raadsvergadering:  

Verzet tegen de koopzondagen – zinloos of zinvol?

Onlangs verscheen een artikel over het ‘Zinloos verzet tegen de koopzondagen’ (zie: http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/zinloos-verzet-tegen-koopzondag ). Wat de ChristenUnie/SGP Vlaardingen betreft, is het verzet tegen het vrijgeven van de koopzondagen absoluut niet zinloos. 

Werkbezoek Europarlementariër Peter van Dalen

Op maandag 10 november is CU/SGP Europarlementariër Peter van Dalen op werkbezoek geweest in Vlaardingen. Namens de Provincie was Willy de Zoete aanwezig. De reden voor dit werkbezoek was de overlast die veroorzaakt wordt door (veelal) buitenlandse chauffeurs uit Midden- en Oost Europa (MOE-landers). 

'ChristenUnie trekt aan de bel over wildparkerende vrachtwagenchauffeurs'

Nadat ChristenUnie/SGP Vlaardingen brieven had verstuurd aan de ChristenUnie/SGP-fracties van Provinciale Staten, Tweede Kamer en het Europese Parlement, heeft Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie) schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur & Milieu.

Hieronder het persbericht:

'Geloof in de samenleving' - bijdrage CU/SGP Vlaardingen tijdens de begrotingsbehandeling

“Geloof in de Samenleving”

Allereerst wil de fractie van de ChristenUnie/SGP het college en het ambtelijk apparaat dankzeggen voor de uitwerking en samenstelling van voorliggende begroting en dat u daarbij serieus onze alternatieve voorstellen heeft meegewogen. Het is een goed leesbaar geheel geworden en digitaal gemakkelijk te doorkruisen. 

Maar voorzitter, 

Welke bril zet je op bij het lezen van deze begroting? Een zwarte, donkere bril, waarmee je alleen de dreigende donkere wolken tegemoet ziet komen of een lichte, transparante bril, waarmee verder naar de toekomst gekeken kan worden.

De ChristenUnie/SGP kiest voor het laatste. 

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein

Op 30 oktober jl. is het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein behandeld in de Vlaardingse gemeenteraad.

Het thema 'zorg' is één van de speerpunten van de ChristenUnie/SGP Vlaardingen, we zijn dan ook blij dat dit beleidsplan unaniem is aangenomen.

ChristenUnie-SGP Vlaardingen vraagt aandacht voor overnachtende chauffeurs

De ChristenUnie/SGP in Vlaardingen vraagt aandacht voor overnachtende chauffeurs op allerlei openbare parkeerplaatsen in de regio. Middels een brief roept zij haar fracties in de provinciale staten, tweede kamer en euro parlement op om te zorgen dat er eensluidende regelgeving komt tegen het wild kamperen door chauffeurs die veelal uit de Oostblok landen komen.

Inspreken - begrotingsbehandeling 2014

Op 5 & 6 november zal de begroting behandeld worden in de Vlaardingse gemeenteraad.

Over deze begroting is al het nodige gesproken en geschreven, maar de ChristenUnie-SGP Vlaardingen roept u van harte op om gebruik te maken van de inspreekavond op 28 oktober.

Als u de Vlaardingse politiek wilt laten weten wat u vindt van de begroting, vergeet dan niet om u op te geven voor deze inspreekavond.

Uiteraard is het ook mogelijk om contact op te nemen met een van onze raadsleden of gebruik te maken van het contactformulier op deze website.

Kennismaking met burgemeester Bert Blase in zwembad 'De Kulk'

Op 13 oktober heeft de ChristenUnie-SGP Vlaardingen kennisgemaakt met onze nieuwe burgemeester Bert Blase.

De fractie mocht zelf een locatie kiezen waar deze kennismaking plaats zou vinden, en koos voor 'De Kulk'.

ChristenUnie-SGP motie 'Provincie doet mee!' aangenomen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 oktober 2014 heeft ChristenUnie-SGP gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom een motie ingediend.

Pagina's