2013

Meerjarenbegroting 2014-2017

Bijdrage ChristenUnie/SGP
Meerjarenbegroting 2014-2017, raadsvergadering 6 en 7 november 2013


Gemeenteraadsverkiezingen 2014: Opnieuw Samenwerking ChristenUnie en SGP in Vlaardingen

De besturen van de Kiesverenigingen van de ChristenUnie en de SGP te Vlaardingen hebben –na goedkeuring van de komende ledenvergaderingen-  besloten hun al lang bestaande samenwerking ook voor de nieuwe raadsperiode 2014-2018 voort te zetten. Het doel is en blijft de gemeenschappelijke uitgangspunten te bundelen. Dit wat betreft principiële als praktische onderwerpen die veel Vlaardingers bezighouden. Als lijsttrekker wordt Esther Heijndijk- van der Veer voorgedragen. Zij is op dit moment fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP en lid van de ChristenUnie.

Voorjaarsnota 2013

Bijdrage Voorjaarsnota 3 en 4 juli 2013De nieuwe realiteit       
Ook het afgelopen jaar ging de crisis Vlaardingen niet voorbij! De Voorjaarsnota geeft – voor het eerst – aan dat zich een nieuwe werkelijkheid ontvouwt.  En daar zijn we het als ChristenUnie/SGP mee eens. Dat we niet langer moeten uitgaan van een tijdelijke crisis, maar van een essentiële verandering, een nieuwe realiteit. En onder die omstandigheden moeten gemeenten hun weg zien te vinden met nieuwe kansen!


Herinrichting/afsluiting Westhavenplaats

Naar aanleiding van onze motie over de afsluiting van de Westhavenplaats , die op 14 febr. jl door een ruime meerderheid van de raad was aangenomen, hebben wij deze maand een raadsmemo ontvangen van het Vlaardingse College.

Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel

Vooruit lopend op de “Regionale inpassingsvisie NWO Blankenburgtunnel” wil de ChristenUnie/SGP
fractie uit Vlaardingen u heel graag uw dringende aandacht vragen, voor het volgende.
De gemeente Vlaardingen en Rotterdam werken momenteel hard aan de inpassingvisie voor de
Blankenburgtunnel.

1e paal slaan V&D

Donderdagmiddag 11 april 2013 werd om half 5 de eerste officiële paal geslagen voor het nieuwe V&D pand aan het Veerplein in Vlaardingen.

Boomplantdag

Ook de Christenunie-SGP fractie deed mee met het planten van bomen tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel

Afsluiting Westhavenplaats

Vlaardingen, 4 maart 2013

Persbericht: Motie inzake onderzoek naar alternatieve mogelijkheden afsluiting Westhavenplaats
Geachte pers,
Mede naar aanleiding van het artikel in Groot Vlaardingen van afgelopen week en andere berichtgeving in de pers, wil de ChristenUnie/SGP u er op wijzen dat de afsluiting van de Westhavenplaats nog zeker geen gelopen zaak is.

Nieuwsbrief februari 2013

Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief. Hierin kunt u een indruk krijgen wat er binnen de politiek  de afgelopen periode de revue heeft gepasseerd. We zijn u dankbaar voor uw steun en gebed in deze achterliggende periode, maar vragen u om ook dit jaar ons te blijven (of voor het eerst) (financieel) te steunen.

Toepassing QR code voor Vlaardingen

Beste wethouders De Vries en Robberegt,

Afgelopen donderdagavond zijn tijdens de commissie vergadering het Actieplan Economie, de Detailhandelnota en de Kunst en Cultuurnota besproken.
Deze plannen hebben vele raakvlakken met elkaar en kunnen op punten elkaar zeker versterken en aanvullen.
Met namen het koppelen van wat Vlaardingen allemaal te bieden heeft voor zowel haar eigen inwoners als voor werknemers van buiten Vlaardingen en voor niet Vlaardingers (bijv. toeristen of visite) biedt kansen.
Hoe krijgen wij die mensen enthousiast voor Vlaardingen om er als plaatselijke middenstand/ bedrijfsleven, horeca en culturele wereld  “aan te verdienen”?

Pagina's