2012

Vragen n.a.v. de Voedselbank

Voorzitter, geacht college, raadsleden en andere belangstellenden hier aanwezig of thuis.

Afgelopen week zijn twee hartverscheurende krantenartikelen in het Algemeen Dagblad verschenen over de klantenstop bij de Voedselbank Rotterdam.

Erfpacht conversie

Vlaardingen, 15 februari 2012


Betreft: Erfpachtconversie gemeente Vlaardingen


Geachte heren Oosterom en Versluijs, beste Cees en Hans,


Vorige week zaterdag is in de Grote Kerk de Woonbeurs georganiseerd. Gezien de grote belangstelling mag deze Woonbeurs zeker geslaagd worden genoemd. Complimenten voor de organisatie!

Pagina's