2012

Exploitatievergunning gokhal en pinautomaat

Vlaardingen, 17 november 2012


Betreft: Exploitatievergunning gokhal en pinautomaat

“Tussentijds de regels van het spel veranderen”


Geachte burgemeester,

Afgelopen dinsdag ontvingen wij namens het College van B&W een raadsmemo over de exploitatievergunning voor de gokhal in het voormalige V&D-pand.

Meerjarenbegroting 2013-2016

 

Met elkaar schouders er onder zetten

Meerjarenbegroting 2013-2016

Voorzitter,
Voor ons ligt de Meerjarenbegroting 2013-2016, de Tussenbalans en 1e begrotingswijziging 2013.
De begroting 2013 borduurt voort op de Voorjaarsnota 2012, waarvan de raad op 5 juli 2012 kennis heeft genomen.

Metropoolregio

Voorzitter

Een korte stemverklaring van de CU/SGP over de metropoolregio.

Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen, zonder verleden geen toekomst!

Afscheid Rien Lensvelt

Maandag 27 augustus werd Rien Lensvelt 75 jaar

Verkiezingen september 2012

Voor meer informatie over onze verkiezingspogramma's:


ChristenUnie: http://verkiezingen.christenunie.nl/verkiezingsprogramma


 


SGP: http://www.sgp.nl/Direct_naar/Verkiezingsprogramma

Vaststelling scholenplan 2013-2016

Vlaardingen, 28 juni 2012     


Vaststelling Scholenplan 2013-2016, verzoek tot opneming islamitische basisschool

Wethouder onverschrokken in de afdaling...

Zaterdag 7 juli ging het bergafwaarts met onze wethouder... van de kerktoren af tenminste. Samen met zijn gewaardeerde collega Arnout Hoekstra (SP) gingen ze de strijd met Newton aan

Voorjaarsnota 2012

“De zeven vette jaren zijn voorbij…..”

De Voorjaarsnota is hét instrument om het gemeentelijk beleid voor de komende jaren te vormen. Op basis van deze voorjaarsnota wordt de begroting opgesteld die eind van het jaar moet worden goedgekeurd.

De voorliggende Programmabegroting geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor de komende jaren. Het college legt hierbij aan de raad
keuzes voor over nieuwe beleidswensen en rapporteert over de invulling van de
ombuigingsmaatregelen.

In actie voor de Voedselbank

Raadsleden in de bres voor voedselbank
18-06-2012 • Het zal u niet ontgaan zijn, de armoede neemt in Nederland hand over hand toe. Het gaat helaas niet meer alleen om mensen met een uitkering, maar ook het aantal werkende armen wordt steeds groter. Het aantal aanvragen van mensen die er financieel zo slecht voor zijn komen te staan dat zij in aanmerking komen voor het verkrijgen van een wekelijks voedselpakket neemt schrikbarende vormen aan.

Pagina's