Persberichten

Ergernis over bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77 bij ChristenUnie/SGP

Komende raadsvergadering wordt de bouw van 9 woningen aan de Zuidbuurt in Vlaardingen, pal naast de tunnelmond van het Blankenburgtracé besproken. Al eerder heeft de ChristenUnie/SGP samen met Groen Links hierover vragen aan het college gesteld. Toen werd ingegaan op het verschil tussen besluitvorming uit 2017 en de nu voorgestelde bestemmingsplanwijziging.

 

De aanloop naar dit besluit is zeer rommelig verlopen. Eerder werd gesproken over het bouwen van drie woningen. Later is er overleg geweest over vier woningen en tijdens de afgelopen commissiebehandeling was er onduidelijkheid of het ging over zeven of acht woningen. Uiteindelijk blijkt het te gaan om negen nieuw te bouwen woningen!

 

Raadsvergadering 14-05-2020 ChristenUnie-SGP

Op donderdag 14 mei heeft de gemeenteraad van Vlaardingen vergaderd over verschillende zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en heeft het de woonruimteverordening vastgesteld. Helaas bleek de verbinding van deze digitale raadsvergadering voor een groot deel te zijn weggevallen en daarom willen wij u graag informeren over het verloop ervan en onze bijdrage aan deze raadsvergadering.

Houden of doen.

Van een pakketbezorger krijg ik op mijn werk elke dag als groet “jongens, afstand!”.  Een leuke groet, die ik ook overgenomen heb. Het herinnert je elke dag op een mooie manier aan de afstand en de situatie waarin wij zitten.

 

Bijdrage van de ChristenUnie-SGP over het Herstelplan

Zoals uitgesproken door raadslid Erik van Pienbroek op de vergadering van donderdag 23 april 2020.

Coronacrisis, wat nu?

Een bijzondere tijd voor ons, want het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Hoe ga je hiermee om? Als eerste willen wij aangeven:  ‘Houd je aan de regels van de RIVM! Niet alleen voor jezelf, maar juist voor de ander. Let op je naasten en probeer te helpen waar het kan. Meld je aan bij initiatieven als www.vlaardingenhelpt.nl en www.nietalleen.nl en www.presentvlaardingen.nl

Vragen over vertrek burgemeester

Burgemeester A. Jetten

In onze verklaring over het vertrek van de burgemeester hebben wij aangegeven meer duidelijkheid te verwachten van de wethouders. Omdat dit tot op heden nog niet gebeurt is, hebben wij de bijgevoegde vragen gesteld.

Negatieve Meerjarenbegroting 2020-2023

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de CU-SGP fractie tegen de niet sluitende Meerjarenbegroting 2020-2023 gestemd. Wij hebben daarbij aangegeven dat ook wij de noodzaak van een grote bezuinigingsronde inzien. Maar wij vinden dat het proces anders ingezet moet worden en dat het college zelf al aan de slag had moeten gaan. Er is nu tijd verloren gegaan, terwijl we die ruimte niet hebben.

Rapport "Bestuurskracht in Vlaardingen"

Recent is er een onderzoek ingesteld naar de bestuurskracht in Vlaardingen. Het resultaat van het onderzoek is helder en duidelijk. Op donderdag 14 februari hebben we onderstaande bijdrage uitgesproken en tijdens de openbare behandeling op dinsdag 18 februari zullen we onze bijdrage geven in lijn met de eerdere bijdrage. 

Open brief : Onze mooie stad Vlaardingen in bestuurlijke chaos

De raadsvergadering van donderdag 15 november is een nieuw dieptepunt in de Vlaardingse politieke historie. Raadsbreed wordt geconstateerd dat het werken met het raadsprogramma uiterst moeizaam en traag verloopt. Het verlanglijstje van alle partijen heeft ertoe geleid dat de  begroting voor 2019 nu al tekort heeft van meer dan 2 miljoen. En dan hebben we het nog niet over nieuwe tegenvallers vanuit het rijk en belangrijke zaken zoals de Marathonweg, arbeidsmigratie, onderwijshuisvesting, het Vlaardings Museum etc.

Code Rood in de Begroting

Afgelopen donderdag is door de Vlaardingse gemeenteraad de meerjaren begroting voor 2019 tot en met 2022 vastgesteld. In de visie van de ChristenUnie/SGP Vlaardingen mankeert er een hoop aan deze begroting. Zo is er een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de verantwoordelijke wethouders voor hun eigen portefeuilles. Ook is deze begroting niet het complete overzicht van de ambitites die de raad in haar raadsprogramma heeft vastgesteld. Daarbij is deze begroting een aanslag op de financiële gezondheid van de gemeente, temeer omdat er geen rekening is gehouden met te verwachten tegenvallers. 

Pagina's