Art. 36 vragen

Whatsapp

Geacht College,

De ChristenUnie/SGP heeft kennis genomen van het feit dat inwoners van de gemeente Terneuzen sinds vorige week via de populaire digitale berichtendienst WhatsApp vragen kunnen stellen aan de gemeente.
WhatsApp is een applicatie voor smartphones waarmee op een snelle manier berichten gratis verstuurd en ontvangen kunnen worden. De gemeente Terneuzen gaat via een proef uitproberen of het gebruik van WhatsApp effectief is.


 
Voor zover bekend, is de gemeente Terneuzen de eerste gemeente in Nederland die WhatsApp op deze manier inzet als algemeen informatiekanaal voor haar inwoners.
Tijdens de proef moet blijken of het gebruik van WhatsApp door de gemeente in een behoefte voorziet.

De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat de gemeente haar digitale dienstverlening continu optimaliseert en daarbij inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Belangrijke voorwaarde is daarbij wel dat een dergelijke digitale dienstverlening gemak oplevert voor zowel de inwoners als de gemeentelijke organisatie.

In deze context willen wij u graag de volgende vragen stellen:
1) Bent u op de hoogte van deze proef van de gemeente Terneuzen?
2) Bent u met ons van mening dat, ook gezien het feit dat in Vlaardingen steeds meer inwoners en bedrijven gebruik maken van dit communicatiekanaal, de inzet van WhatsApp ook zou passen binnen de digitale koers die de gemeente Vlaardingen heeft uitgezet?
3) Bent u bereid om te onderzoeken of naast het gebruik van de recent gelanceerde BuitenBeterApp voor meldingen vanuit de buitenruimte, WhatsApp ook in zijn algemeenheid voor/door de gemeente Vlaardingen te gebruiken is, zodat de gemeente (nog) beter bereikbaar is voor vragen van inwoners en ondernemers?
4) Zou het daardoor in de toekomst mogelijk moeten zijn, om door de inzet van bijvoorbeeld  WhatsApp, dat de gemeente vragen binnen 48 uur beantwoord of dat in ieder geval binnen dit tijdsbestek wordt aangeven door wie en wanneer de vraag beantwoord zal worden?
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,
Esther Heijndijk – Van der Veer