Persbericht

Werkbezoek Europarlementariër Peter van Dalen

Op maandag 10 november is CU/SGP Europarlementariër Peter van Dalen op werkbezoek geweest in Vlaardingen. Namens de Provincie was Willy de Zoete aanwezig. De reden voor dit werkbezoek was de overlast die veroorzaakt wordt door (veelal) buitenlandse chauffeurs uit Midden- en Oost Europa (MOE-landers). 

Het bezoek begon met een kop koffie in Truckerscafé ‘The Pittstop’, waar de eigenaar vertelde welke invloed de komst van de buitenlandse chauffeurs heeft op ‘The Pittstop’ en de omgeving (Wilhelmina-haven). 

Daarna is een bezoek gebracht aan parkeerterrein achter de BP aan de Marathonweg. Hier is de overlast grotendeels teruggedrongen. Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente Vlaardingen sinds een aantal jaren een overnachtingsgebod heeft ingevoerd. Zolang er regelmatig gehandhaafd wordt, is het aantal overnachtende chauffeurs in Vlaardingen beperkt. 

Deze chauffeurs maken nu echter (voornamelijk in het weekend) gebruik van de parkeerplaatsen bij de tankstations aan de A20 (BP & Total). Deze tankstations vallen nog wel binnen de grenzen van de gemeente Vlaardingen, maar de parkeerplaatsen zijn het territorium van Rijkswaterstaat, die het truckersprobleem laag op het prioriteitenlijstje heeft staan. 

Ten slotte is er in het gemeentehuis nog gesproken met de stichting Spoetnik, een stichting die (o.a.) opkomt voor de belangen van chauffeurs uit Oekraïne. Hierbij werd vooral de aandacht gevestigd op de humane en sociale kant van de zaak. Chauffeurs werken hier via schimmige schijnconstructies voor een hongerloontje, en gaan dat geld uiteraard niet uitgeven aan een betaalde parkeerplaats in Rotterdam.

De ChristenUnie-SGP Vlaardingen is blij dat deze problematiek op meerdere bestuursniveaus de aandacht krijgt en zal blijven (samen)werken om passende oplossingen te bedenken.