Art. 36 vragen

Wateroverlast We(a)teringstraat

Geacht college,


Afgelopen woensdag 2 mei is tijdens- en na een flinke hoosbui de Weteringstraat onder water komen te staan. Het water stond in deze straat tot aan- en net over de stoeprand.


Vanuit de achterzijde is bij de meeste woningen met de oneven nummers het water naar binnen gelopen. Bij sommige woningen tot zelf wel 30 cm!
Bij een aantal woningen is er flinke waterschade ontstaan in o.a. de woonkamer, keuken, gang en douche. Rond 23:00 uur begonnen de problemen en deze duurde tot ongeveer 01:30 uur, waarna het water in de straat is weggepompt.
 
De ChristenUnie/SGP-fractie is zeer verbaasd gezien het dure en dubbele riool systeem wat in de Weteringstraat ligt; juist deze riolering is i.v.m. eerdere overstromingen aangelegd en zou de Weteringstraat moeten vrij waren van wateroverlast.
 
Ook hebben de bewoners grote vraagtekens bij het wel of niet aanstaan van het gemaal.
Het water heeft 1,5 uur in de straat gestaan, de brandweer is langs geweest en heeft in de putten gekeken en is daarna weer snel vertrokken. Even later verschenen er draaikolken bij de putten en was het water met 15 á 20 minuten verdwenen…..


In deze context stellen wij u de volgende vragen:
1) Heeft het gemaal of hebben de gemalen (één in de Markgraaflaan en één in de Curacaolaan) wel aangestaan?
2) Zo niet, heeft de brandweer het gemaal aangezet?
3) Waardoor komt het dat de straat eerst 1,5 uur onder water moet staan en vervolgens met 15 á 20 minuten het water verdwenen is?
4) Als het gemaal wel heeft aangestaan, is de capaciteit van het gemaal dan wel voldoende? 
5) Als de capaciteit wel voldoende is, hoe kan het dan dat het gemaal het overtollige water niet (voldoende) heeft kunnen wegpompen?
6) Waren de singels wel al voor bereid om het voorspelde zware weer met veel regen aan te kunnen?
7) Welke uitleg en/of geruststelling kan er nu aan de bewoners in de Weteringstraat worden gegeven opdat er niet weer opnieuw wateroverlast ontstaat bij de eerst volgende flinke regenbui?
  


Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,


Esther Heijndijk – van der Veer