Art. 36 vragen

Vragen rondom het afvalbeleid

Raadsleden Nel Versteeg (PvdA) en Erik van Piebroek (ChristenUnie/SGP) hebben gezamelijk vragen gesteld over het afvalbeleid van de gemeente Vlaardingen. De vragen gaan enerzijds over het verwijderen van de containers onder de stortkokers in hoogbouw, alsmede de kostenverdeling van het plaatsen van nieuwe buitencontainers ter vervangen. De tweede set vragen gaan over de inzameling van plastic en GFT/GFE-afval. Zie de bijlages voor meer informatie.