Persbericht

Vragen over aan/afvoer route

Suggestie aan- en afvoerroute tijdens renovatie stadhuis 2012

Geachte wethouder, beste Hans,

Eerst nog bedankt voor het zo snel beantwoorden van mijn eerder gestelde vragen over de renovatieroute mbt de keuze van de aan- en afvoerroute en het contact met de burgers.

Uit de antwoorden blijkt dat er contact is geweest met- én input is gekregen van de bewoners uit het omliggend gebied.
Eerdere berichtgevingen in de media gaven aan dat de bewoners hun reactie niet mochten geven op de route maar dit blijkt dus een misplaatste berichtgeving te zijn geweest.

Omdat de route nog wat vragen oproept wil ik jou nog een suggestie doen voor een eventuele andere/aangepaste route.
Zelf houd ik er van om mee te denken in plaats van enkel tegen te spreken en daarom wil ik  met een alternatief te komen.

Het is goed dat de sloopwerkzaamheden tijdens de schoolvakantie worden gedaan waardoor de overlast voor de van Kampenschool verminderd wordt.
Ook gebruikt de afvoerroute uit het plan de zelfde route waar over veel kinderen naar de van Kampenschool toe fietsen.

Echter de route uit het plan moet door de “smalle” Ridderstraat en Jacob van Dijkstraat.
De straat zal verbreed moeten worden en hiervoor moet bestaand groen weggehaald worden en zal er bij bepaalde bochten ruimte gemaakt moeten worden zodat het vrachtverkeer de bochten kan nemen.
Ook afvalcontainers zullen verplaatst moeten worden.
Het bouwverkeer rijdt op nog geen 1,5 meter van de woonkamerramen van de bewoners vandaan wat niet echt als prettig ervaren zal worden.

Tijdens de zomervakantie in 2012 wordt ook het EK voetbal gehouden wat de zinnen van de kinderen wel extra zal prikkelen om te gaan voetballen. Het voetbalveldje wat veel gebruikt wordt zal in de zomervakantie niet te gebruiken zijn door de kinderen en het speeltuintje aan de Jacob van der Wintstraat komt naast een bouwroute te liggen.

Naar mijn idee kan de route anders, zodat deze goedkoper wordt, waardoor er minder infrastructuur veranderd hoeft te worden, minder bomen en groen gekapt of verplaatst hoeft te worden en wat minder overlast geeft aan omwonende terwijl de kinderen kunnen blijven spelen.

Dit is in het kort mijn gedachte.

 

Mijn vraag is: waarom wordt de Maassluisedijk niet voor aan- en afvoer gebruikt?

De Maassluisedijk kan gebruikt worden voor aan- en afvoer.

• Wanneer er vanaf de markt tot aan de afrit bij het Stadhuis parkeergarage gewerkt wordt met een mobile verkeersregelinstallatie hoeft het vracht verkeer geen hinder van elkaar te hebben.

• Wel moet er dan een ontheffing geregeld worden van het eenrichtingsverkeer op het boven genoemde gedeelte. Deze ontheffing hoeft enkel maar voor het bouwverkeer te zijn.

• Uitgaande bouwverkeer heeft voorrang op het inkomende bouwverkeer.

• Als evt. passeerpunten kan de afrit naar de parkeergarage en de afrit Dijklaan gebruikt worden.

• De breedte van de Maassluisedijk moet geen probleem zijn want het verkeer uit uw keuze rijdt op het eerste gedeelte van de Maassluisedijk beide kanten op. Dit is het smalste gedeelte van de totale dijk.

• Uitgaand bouwverkeer uit de Schoolstraat richting de Markt heeft voorrang op het inkomende bouwverkeer.

De voordelen zijn

• Minder bouwverkeer door een gedeelte van het centrum

• Er hoeft geen oprit gemaakt te worden op het voetbalveldje aan de Jacob van Dijkstraat.

• Hierdoor zullen er minder kosten zijn en er is geen tijd nodig om een platform op te bouwen of een oprit in te laten klinken tegen de dijk aan.

• Groen en infrastructuur in de Ridderstraat en de Jacob van Dijkstraat blijft behouden.

• Het voetbalveldje, een stukje groene ontspanningsruimte voor de jeugd in deze wijk blijft behouden tijdens de zomervakantie.

 

P.s. de eerder gestelde vragen en antwoorden, deze gedachte en het mogelijke antwoord kan in een persbericht van onze fractie gebruikt worden.


Graag verneem ik reactie van u.

Alvast bedankt,

Erik van Pienbroek
Steunraadslid ChristenUnie/SGP Vlaardingen
06-10514630
e-mail    erik.vanpienbroek@vlaardingen.nl
twitter:  erikvpenbroek