Art. 36 vragen

Vragen Huisvesting Arbeidsmigranten en Verlichting Marathonweg

Op tien April jongstleden heeft Wouter de Reus namens de ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het college over twee verschillende onderwerpen. De Verlichting langs de Marathon- en Industrieweg alsmede de Huisvesting van Arbeidsmigranten kregen hierin de aandacht. 

Met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten is het college bevraagd op de misstanden die aan het licht gekomen zijn, alsmede ook de mogelijkheden om met burgers te communiceren over overlast en deze dan ook daadwerkelijk te bestrijden. 

De verlichting van de Marathonweg functioneerd al enige tijd niet. De vragen over dit onderwerp richten zich met name op het oplossen van dit probleem en het voorkomen van soortgelijke problemen in de toekomst.

Voor meer informatie, zie de documenten hieronder.