Art. 36 vragen

Vragen gesteld over de verkeersveiligheid van afrit 8 (A20)

ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Michiel Hoogenboom heeft vragen gesteld aan het college over de verkeersveiligheid onderaan afrit 8 (A20).

Voor veel gebruikers van deze afrit is het onjuiste gebruik van de verkeerslichten een dagelijkse ergernis die vaak gevaarlijke situaties met zich meebrengt, met name rond de spitsuren.

In het onderstaande document staan de vragen en is de huidige situatie en een mogelijke oplossing geschetst aan de hand van een tweetal situatietekeningen.