Art. 36 vragen

Vragen Café De Gouden Leeuw

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter en signalen van de bewoners heeft de ChristenUnie/SGP Vlaardingen afgelopen week vragen gesteld aan het college. Dit om meer helderheid te krijgen wat er precies gaande is en of er voldoende gecommuniceerd wordt met alle betrokkenen. Zie de bijlage voor de vragen zoals ze aan het college gesteld zijn.