Art. 36 vragen

Vraagtekens bij woningbouw Zuidbuurt

Het college van Vlaardingen heeft onlangs toegestemd met een besluit tot bouw van 8 woningen aan de Zuidbuurt. Dit besluit zou een voortzetting zijn op een collegebesluit uit 2017. GroenLinks en ChristenUnie/SGP hebben hier hun twijfels over en hebben het college om opheldering gevraagd.

 

In 2017 heeft het toenmalig college ingestemd met een principebesluit voor de bouw van maximaal 1 woning op het perceel aan de Zuidbuurt 75b-77. Dit besluit is genomen tijdens de besluitvorming rondom het Blankenburgtracé waarvan de route vlak langs het perceel ligt.

 

“Het is vreemd dat het college nu toestaat om 8 woningen te bouwen terwijl de raad gestreden heeft voor het beter inpassen van het tracé zodat de zichtlijnen en het karakter van de polder niet verdwijnen” geeft Erik van Pienbroek (ChristenUnie/SGP) aan. “Nu worden er opeens huizen toegestaan wat het landschap een ander karakter gaat geven”.

 

GroenLinks heeft eerder al aangegeven verbaast te zijn over dit besluit. “Samen met de Midden-Delfland vereniging begrijpen wij niet hoe er nu besloten kan worden om daar 8 huizen te bouwen. Het laatste stukje polderlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis is al zwaar onderdruk komen te staan door aanleg van die tunnel. Moeten wij dit nu ook zomaar toestaan?” Aldus Lianne van Kalken (GroenLinks). De raadsleden hebben gezamelijk vragen gesteld aan het college over dit bouwbesluit (zie bijlage).