Persbericht

Voortzetting samenwerking CU & SGP Vlaardingen!

Afgelopen maandag hebben de politieke partijen en kiesverenigingen van ChristenUnie en SGP een samenwerkingsovereenkomst voor de periode van 2018-2022 getekend in het gemeentehuis. Dit is een hernieuwing van de al meer dan 40 jaar oudesuccesvolle samenwerking van deze twee partijen in Vlaardingen. 

Beide partijen hebben aangegeven deze samenwerking als zeer aangenaam en effectief te ervaren. Cor de Jonge, voorzitter van de ChristenUnie Vlaardingen, stelt: ‘Niet alleen zorgt deze combinatie van partijen voor een steviger beleid en een dynamischer team waardoor er meer daadkracht is, maar ook heeft de samenvoeging vanuit deze twee partijen gezorgd voor een bredere politieke basis zonder politieke verschillen. De burger weet dit en verwacht ook niets anders. Ook de fractieleden van beide partijen beschouwen de samenwerking als prettig en effectief en willen daarom graag samen verder.’

Deze collegeperiode mag de ChristenUnie-SGP combinatie zich verblijden met een plek in de coalitie en een eigen wethouder, Ruud van Harten voor o.a. verkeersbeleid en openbare ruimte. Ook de komende periode wil de politieke combinatie zich inzetten voor Vlaardingen; ‘het Vlaardingse model is de inspiratie geweest voor de samenwerking van ChristenUnie en SGP in vele gemeentes Wij geloven dat wij, als ChristenUnie-SGP Vlaardingen, met Gods zegen ook in een volgende periode ons in mogen zetten voor de Vlaardingers.’ aldus Kees Alderliesten, voorzitter van de kiesvereniging van SGP Vlaardingen.