Persbericht

Voorjaarsnota motie verhogen onderhoud wegen, groen etc.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met PvdA, Leefbaar Vlaardingen, GroenLinks, AOV, SBV een motie ingediend waarmee we het college vragen om bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2018-2021 het onderhoudsniveau van straten, wegen, pleinen, waterwegen, en groen te verhogen van het huidige niveau sober naar basis.