Persbericht

Voorjaarsnota motie Museum

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met GroenLinks een motie ingediend voor het Museum. We willen graag dat het college in gesprek gaat met het bestuur om te bezien waar de gemeente kan helpen om het Museum te ondersteunen bij het plan van aanpak wat door het Museum is opgesteld.

Bestandsbijlage(n):