Persbericht

Verzet tegen de koopzondagen – zinloos of zinvol?

Onlangs verscheen een artikel over het ‘Zinloos verzet tegen de koopzondagen’ (zie: http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/zinloos-verzet-tegen-koopzondag ). Wat de ChristenUnie/SGP Vlaardingen betreft, is het verzet tegen het vrijgeven van de koopzondagen absoluut niet zinloos. 

Het onderzoek van Detailhandelsplatform Vlaardingen (DPV) geeft aan dat 77% van de winkeliers die gereageerd heeft, zelf de koopzondagen wil bepalen. De ChristenUnie/SGP Vlaardingen wil benadrukken dat slechts 20% (!) van de winkeliers heeft gereageerd richting het DPV.  Hoewel er van die 20% een ruime meerderheid voor het zelf bepalen van de koopzondagen is, lijkt het de ChristenUnie/SGP Vlaardingen zeer onverstandig om een  beslissing over de koopzondagen te baseren op een onderzoek dat nauwelijks respons heeft opgeleverd en wellicht een onjuist beeld geeft. 

Het gebrek aan respons wordt in het bovenstaande artikel afgedaan met: ‘Wie niet reageert vond het mogelijk minder belangrijk of had toch al vertrouwen op een goede afloop, was de mening van de meeste aanwezigen.’  De ChristeUnie/SGP Vlaardingen houdt daarentegen de mogelijkheid open dat juist de tegenstanders van de koopzondag niet gereageerd hebben, aangezien zij geen vertrouwen hebben in de afloop van dit onderzoek. 

Tenslotte is de ChristenUnie/SGP Vlaardingen niet alleen vanuit principiële overweging tegen het vrijgeven van de koopzondagen, ook sociale overwegingen spelen hierin een rol (zie ons verkiezingsprogramma 2014-2018). De ‘kleine winkelier’ zit er namelijk helemaal niet te wachten om open te gaan op zondag. Hoe zullen de toekomstige koopzondagen eruit komen te zien? De helft van de winkels wel open en de andere helft niet? Of zal de ‘kleine winkelier’ open moeten onder druk van de ‘grote winkelier’? 

De ChristenUnie/SGP Vlaardingen ziet de zondag liever anders worden besteed. Zoals op onze verkiezingsposters stond: tijd voor elkaar & afstand van alle hectiek die de andere 6 dagen van de week met zich meebrengen.