Persbericht

Vertrek Ruud van Harten

Afgelopen week heeft onze wethouder en raadslid Ruud van Harten zijn raadslidmaatschap opgezegd. Hieronder de brief die hij aan de voorzitter van de gemeenteraad, de burgermeester, heeft verstuurd:

Geachte burgemeester, beste Annemiek,

Nu duidelijk is welke coalitie er gevormd gaat worden, neem ik na 17 afscheid van de Vlaardingse politiek. Vanaf 2001 heb ik deel uit mogen maken van uw raad en daarna, vanaf 2011, heb ik het ambt van wethouder mogen bekleden.

Na 7 best zware jaren (die in het teken stonden van het realiseren van noodzakelijke bezuinigingen) had en heb ik het gevoel nog niet klaar te zijn met mijn werk. Het was mijn ambitie om (nu er weer financiële middelen beschikbaar zijn in de begroting) door te gaan met o.a. het verder op orde brengen van de openbare ruimte en het verduurzamen van onze mooie stad Vlaardingen. Die ambitie kan ik de komende 4 jaar helaas niet waarmaken. 

Na de afgelopen verkiezingen ben ik voor de zesde keer verkozen tot raadslid. Een hele eer, maar mijn persoonlijke overtuiging is dat het niet verstandig is om daags na 7 jaar wethouderschap weer als raadslid te functioneren. Zeker niet als het gaat om dossiers uit mijn portefeuille. Ik geef daarom graag het stokje over aan een nieuwe generatie. Om die reden zeg ik mijn raadslidmaatschap op. Ik wens de raad en het nieuw te benoemen college alle wijsheid toe om de komende 4 jaar datgene te doen wat goed is voor de inwoners van Vlaardingen.

Tot slot wil ik iedereen bedanken waarmee ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken, het college, de raad, collega bestuurders in de regio en last but not least de inwoners, de ondernemers en alle andere organisaties in Vlaardingen.

Het gaat u allen goed!

Met vriendelijke groet,

Ruud van Harten