Persbericht

Verruiming openingstijden horeca, de juiste oplossing?

Deregulering of vermindering van administratieve lasten, daar kan niemand op tegen zijn, toch?

Ook de ChristenUnie/SGP is uiteraard van mening dat in een aantal gevallen best met wat minder regels/formulieren kan worden volstaan.

Echter, bij de vermindering van regels rond geluid, verlaatmeldingen en de openingstijden in horeca in het centrum, heeft de ChristenUnie/SGP grote vraagtekens.

Sluitingstijden Horeca naar 4.00 uur

De discussie over het sluitingstijdenregime zou nooit een op zich zelf staande discussie moeten zijn; en al helemaal niet alleen gekoppeld moeten zijn aan het argument om een gelijk speelveld te creëren tussen de horeca in het centrum en de Kroepfabriek. 

(Want wat had er dan immers makkelijker geweest om alleen de sluitingstijden van de Kroepoekfabriek aan te passen, en terug te brengen naar 2.00 uur? Dan had iedereen ook een gelijk speelveld gehad.)

Alcoholgebruik en overlast en leefbaarheid

De ChristenUnie/SGP vindt dat veranderende sluitingstijden onderdeel hadden moeten uitmaken van een veel bredere discussie over hoe de sluitingstijden uiteindelijk het gedrag beïnvloeden op het gebied van alcoholgebruik, overlast/agressie en wat de consequenties daarvan zijn voor onze binnenstadbewoners en de bewoners aan de randen van het centrum.

Want wat zijn eigenlijk de invloeden van een verruiming van de openingstijden op de volksgezondheid, op de sociale veiligheid en de leefbaarheid in het centrum?

Het college kan toch niet ontkennen dat een verruiming van de openingstijden uiteenlopende en verstekken gevolgen kan hebben.

Door langer open te zijn, zal er meer drank worden geschonken en gedronken, kan er meer overlast ontstaan op het gebied van openbare dronkenschap, agressie en vernielingen en zal de politie inzet verdeeld moeten worden over een langere periode, met het risico dat er minder politie aanwezig is op de drukkere momenten van de avond.

Burger in Vlaardingen “meester”?

Het College hecht veel belang aan de mogelijke positieve economische belangen voor Vlaardingen. De wethouder wil dat Vlaardingen weer gaat bruisen, heel de week, 24 uur lang. Ook op zondag en ook in de weekenden tot zeer laat in de nacht! 

Hoewel het college wil doen laten geloven dat in Vlaardingen “de Burger Meester is” en er luidt toeterend met een opzichtige caravan door heel Vlaardingen wordt sjeest, vond de wethouder het voor de verruiming van de openingstijden van de horeca echter niet noodzakelijk om de binnenstadbewoners te raadplegen. In zijn woorden: “dat is zo lastig”.

Nu de bewoners confronteren met een voldongen feit, vinden wij niet erg netjes.

Goede nachtrust

Het mogen duidelijk zijn, de ChristenUnie/SGP heeft niet ingestemd met dit voorstel. Wij hechten blijkbaar veel meer dan het College aan een goede nachtrust.

Een zorgvuldige afweging van diverse belangen op het gebied van veiligheid, overlast en volksgezondheid heeft niet plaatsgevonden, waardoor niemand weet hoe deze pilot gaat aflopen……

Een stad die alleen maar moet bruisen, kan op de duur daar wel eens “misselijk” van worden!

Niet echt iets, dat wij als ChristenUnie/SGP onze inwoners toewensen!