Persbericht

Tweedekamer fractie SGP bezoekt Vlaardingen


De formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet blijven doorgaan en leggen hun beslag op de formerende partijen. Niet meepratende Tweede Kamerleden hebben in deze demissionaire toestand meer tijd over om zich met andere zaken bezig te houden. Zo ook de SGP-fractie. Kees van der Staaij stelde zijn medebroeders voor om een kijkje te nemen in zijn geboortestad Vlaardingen, en zo geschiedde. 

In de ochtend werd als eerste het Museum Vlaardingen bezocht om zo meer kennis van de oorsprong van onze mooie stad op te doen. Tijdens dit bezoek werd de SGP-fractie vergezeld door de Vlaardingse oud-politicus Rien Lensvelt. Mooie anekdotes door Rien zullen het bezoek hebben omlijst.

Tijdens de lunch in het Delta Hotel werd het bezoek wat meer politiek doordat de Vlaardingse CU/SGP-raadsleden Michiel Hoogenboom en Erik van Pienbroek uitgenodigd waren. In een zeer open en ontspannen gesprek is de politieke situatie van Vlaardingen besproken. Daarnaast was ook er voldoende ruimte om met de Tweede Kamerleden onderwerpen te bespreken die in de toekomst in het belang van Vlaardingen kunnen dienen. “We hebben een aantal wensen besproken die regionaal toegepast zouden kunnen worden” verteld Erik van Pienbroek. “We hebben het bijvoorbeeld over een aansluiting op de Waterbus gehad en natuurlijk heb ik het ook gehad over het oplossen van files door meer gebruik te gaan maken van de combinatie fiets en openbaar vervoer en het verbeteren van het snelfiets netwerk”. Ook de Blankenburgtunnel is niet onbesproken gebleven.

Na de lunch heeft Kees van Staaij zijn fractie verder door Vlaardingen rondgeleid langs plekken die voor hem een persoonlijke waarde kennen. Na deze dag is Vlaardingen weer goed in het vizier bij onze mannenbroeders! 

Foto: Herman van Nieuwenhuizen