Persbericht

Stemverklaring t.b.v. bestemmingsplan Stadshart

Stemverklaring tbv bestemmingsplan Stadshart

Voorzitter,
De ChristenUnie/SGP-fractie zal instemmen met dit voorstel.
Echter ik wil nog wel graag 3 kanttekeningen plaatsen.

Ten eerste: gokhal
De ChristenUnie/SGP-fractie is en blijft tegen de komst van een gokhal in Vlaardingen. De realisatie van het huidige leisureconcept met een gokhal, kan wat ons betreft niet lang genoeg op zich laten wachten. Wij vinden het uitstel tot eind 2012 geen enkel probleem én hopen voor wat betreft de gokhal nog steeds op afstel.

Ten tweede: Patrimoniumbuurt
De bewoners zijn enorm gehecht aan deze buurt en zien vooralsnog niets in de sloopplannen. De ChristenUnie/SGP zal de besluitvorming rond de eventuele sloop van de huizen in de Patrimoniumbuurt nauwlettend in de gaten houden. Vooralsnog zijn wij niet overtuigd van de noodzaak tot sloop.

Als laatste/tot slot: het stadskantoor
De ChristenUnie/SGP-fractie vindt het een absoluut goede keuze van dit College om af te zien van de nieuwbouw van het stadhuis. In deze tijden van bezuinigingen is het niet verantwoord om een duur, luxe stadhuis te laten bouwen. Duurzame renovatie is daarom een veel beter alternatief.

 

Fiasco Stadsgehoorzaal
De ChristenUnie/SGP-fractie is het verleden altijd zeer kritisch geweest ten aan zien van de renovatie van de stadsgehoorzaal. De huidige uitkomst van de arbitrage is jammer genoeg  de bevestiging van wat de ChristenUnie/SGP-fractie destijds in de raad uitgesproken heeft.
Juist in deze tijden van bezuinigingen, waar elk dubbeltje bij wijze van spreken omgedraaid moet worden, is dit extra zuur.

Echter we kunnen ons nu NIET veroorloven om bij de pakken  neer te gaan zitten en gaan vingerwijzen wie de schuldige is. Dat moeten we absoluut niet doen. Daar schieten we nu niets mee.
Best College leer je lessen en hou alstublieft nu heel strak de vinger aan de pols bij alle  projecten. Laat het een uitdaging zijn voor dit College om eens geld over te houden. Te beginnen bij de renovatie van het stadhuis en het museum.