Persbericht

Standpunt Oranjetunnel

Bijdrage Raad 24 november 2011
Innemen Vlaardings Standpunt Nieuwe Westelijke Oeververbinding


Voorzitter,
Vandaag bespreken we hier in de raad één van de belangrijkste dossiers voor onze inwoners van Vlaardingen de afgelopen 10 jaar, namelijk de mogelijke komst van de Blankenburg- of Oranjetunnel.

De leefbaarheid van onze stad en haar omgeving staat ernstig op het spel. Een eventuele beslissing voor de aanleg van de Blankenburgtunnel houdt namelijk naast de ondergang van de prachtige Zuidbuurt in, dat ook de door de stad gaande A20 tot twee maal drie banen moet worden verbreed. Naar verwachting zullen er dan maar liefst tot 150 duizend voertuigen, waaronder veel vrachtwagens per etmaal onze stad passeren.

Voorzitter,
Het meest bizarre is echter dat wij hier als Vlaardingse raad slechts een marginale invloed op kunnen uitoefenen.
Slechts via een advies aan mevrouw Baljeu, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio, kunnen wij als gemeente Vlaardingen laten weten, dat wij de Blankenburgtunnel helemaal niet zien zitten.

Al in het verkiezingsprogramma 2010 heeft de ChristenUnie/SGP haar voorkeur uitgesproken voor de Oranjetunnel.
De ChristenUnie/SGP-fractie heeft ernstige twijfels, of de komst van de Blankenburgtunnel dé oplossing is voor de toekomstige fileproblemen. Doordat de scope van het onderzoek van Rijkswaterstaat te beperkt is geweest, zijn bepaalde knelpunten (zoals bijv. de verkeersafwikkeling bij het Kethelplein) niet in kaart gebracht, waardoor een eerlijke afweging van beide tunnels niet mogelijk is. Daarnaast is er geen recht gedaan aan door anderen ingebrachte alternatieve oplossingen, daardoor is het draagvlak voor de komst van de Blankenburg zeer beperkt.

Wat ons echter nog het meest zorgen baart, is dat Minister Schulz van de VVD, die uiteindelijk de beslissing gaat nemen, ondubbelzinning te kennen heeft gegeven dat, als er wordt besloten tot de komst van de Blankenburgtunnel, er geen enkele euro beschikbaar is om eventueel inpassingsmaatregelen te financieren. Dit is echt onacceptabel voor de ChristenUnie/SGP. Dit kan toch niet waar zijn!

We roepen de wethouder daarom op zich tot het uiterste in te spannen voor de burgers van Vlaardingen. Probeer te voorkomen dat de Blankenburgtunnel er komt, en mocht er anders worden besloten, zorg er dan aub voor dat we als Vlaardingen er zo min mogelijk last van hebben. Onderhandel met de minister om er het maximale voor Vlaardingen uit te halen!

De ChristenUnie/SGP-fractie ondersteunt hierbij de strategie van wethouder Oosterom en stemt daarom in met het opgestelde advies, waarin de voorkeur wordt uitgesproken voor een Oranjetunnel.


Esther Heijndijk – van der Veer
Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP