Speerpunten

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de ChristenUnie-SGP fractie de volgede speerpunten:

- Duidelijke samenwerking en open communicatie met de burger

- Preventie en strikte handhaving voor een veilige stad

- Zorg voor hulpbehoevenden

- Vlaardingen leerstad voor techniek

- Behoud van het Museum Vlaardingen

- Compacte én diverse binnenstad

- Een duurzame stad voor en door iedereen