Persbericht

Rapport "Bestuurskracht in Vlaardingen"

Recent is er een onderzoek ingesteld naar de bestuurskracht in Vlaardingen. Het resultaat van het onderzoek is helder en duidelijk. Op donderdag 14 februari hebben we onderstaande bijdrage uitgesproken en tijdens de openbare behandeling op dinsdag 18 februari zullen we onze bijdrage geven in lijn met de eerdere bijdrage. 

Voorzitter, het onderzoek naar de bestuurskracht in Vlaardingen is afgerond en is helder en duidelijk.

Het laat zien dat nu het werken met een raadsprogramma, gebaseerd op een minderheidscollege niet de noodzakelijke politieke daadkracht en stabiliteit oplevert.

Het rapport roept op om niet uit te stellen tot morgen! Er staan ons ook nog grote financiële opgaves te wachten

Voorzitter, de CU-SGP is niet geschrokken van dit rapport. We hadden dit helaas verwacht. Vanaf het begin hebben wij onze twijfels gehad bij het werken met het raadsprogramma. Niet om dat het nieuw is maar getwijfeld of wij het zouden kunnen. Er is gebouwd op zandgrond!

Uit het onderzoek komt naar voren dat de raad van Vlaardingen in de verste verte niet over de juiste condities beschikt en laat staan dat wij capabel zijn om op deze manier te kunnen werken.

Wat voor beeld geeft de raad naar buiten? Deze vergadering is besloten!   Maar het is toch een openbaar rapport en dat vraagt toch om een openbare behandeling!

Naast dat de vorige raad niet uitblonk in vertrouwen naar elkaar is er een harde verkiezingscampagne gevoerd. ONS Vlaardingen heeft hard haar best gedaan om de grootste te worden maar is vergeten dat wanneer zij niet de meerderheid zouden halen dat er dan samengewerkt moet worden.

Daarnaast zijn er tijdens de campagne beloftes naar de Vlaardingers gemaakt die niet waar gemaakt zijn!

Ik krijg foto’s toegestuurd van inwoners over het zwerfvuil in hun wijk terwijl zij blij zijn geweest dat ONS tijdens de campagne 1 x zijn wezen vegen maar nu gebeurt er niets.

Ook wil ik een brief noemen van bewoners van park Hooglede waar voor de verkiezingen grote woorden zijn gesproken. Maar achteraf wordt er niet thuis gegeven.

De burgers nemen dit ons allen als dé politiek kwalijk!

We zouden op een nieuwe manier gaan werken! De burger zou betrokken worden!

Waar is dat gebeurt? Is de burger tevreden?? Of… bent u wel tevreden met uw positie, het resultaat van 1 jaar aanmodderen wat de nodige kosten met zich heeft meegebracht en uiteindelijk de conclusie van dit rapport.

Hoe verder? Wat gaat er met het college gebeuren? Het advies van de CU/SGP fractie is een meerderheidscollege.

Wat ons betreft gaat het college demissionair tot er een nieuw college zit, dat kan steunen op een meerderheid in de raad en een college wat de bestuurdershandschoen oppakt. Een college dus met een coalitieakkoord!

Wat doen we met het advies? Gaan wij dit gebruiken als raad, gaan wij hier vandaag nog mee aan de slag?

College wat vindt u eigenlijk van het rapport? Waar blijft uw reactie? Gaat het u niet aan… of blijft i liever werken als een slapende trekpop van de raad?

Wat de CU/SGP betreft is het code rood – wordt het rapport serieus genomen - gaat het college demissionair – wordt er zo snel mogelijk een kwartiermaker aangesteld met een duidelijke opdracht – en wordt er een nieuw college gevormd met een coalitie akkoord. Het raadsprogramma kan daarbij als basis dienen maar met duidelijke keuzes voor de in het rapport genoemde prioriteiten en met een goede financiële onderbouwing.

Namens de ChristenUnie-SGP fractie Vlaardingen.

Erik van Pienbroek