Art. 36 vragen

Plein West

Geacht College,

Tijdens de behandeling van de Begroting eind vorig jaar heeft de fractie van de ChristenUnie/SGP het College een aantal vragen gesteld over de verkeerssituatie rondom Plein West (Dr. Wiairdi Beckmansingel). Door de herstructurering van het plein is er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan, die voor gebruikers vragen en/of een gevoel van onveiligheid oproepen.

Door u is toegezegd dat er door een extern bureau een second opinion zou plaatsvinden, en aan de hand daarvan –indien noodzakelijk- aanpassingen zouden plaatsvinden om de (verkeers)veiligheid te verbeteren.

Tot op heden hebben wij jammer genoeg deze second opinion (nog) niet mogen ontvangen en horen wij nog steeds klachten van bewoners over de inrichting van het Plein. 

In deze context willen wij u graag de volgende vragen stellen:

1) Klopt het dat de raad de second opinion t.a.v. de herstructurering van Plein West nog niet heeft ontvangen? Bent u bereid om dit rapport alsnog toe te sturen?

2) Onderschrijft u de uitkomsten van het rapport?

3) Welke maatregelen heeft u inmiddels naar aanleiding van deze second opinion genomen en moeten er op korte termijn nog genomen worden?

4) Zijn de resultaten van de second opinion met de bewoners besproken en hoe was hun reactie?

5) Kunt u aangeven of na afloop van de herstructurering (incl. de extra maatregelen) de verkeersveiligheid inderdaad is toegenomen en dat de bewoners tevreden zijn over de  nieuwe inrichting van Plein Westwijk?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – Van der Veer