Persbericht

Persbericht: Samenstelling fractie

De laatste maanden is er enige onduidelijkheid ontstaan over de samenstelling van de ChristenUnie/SGP-fractie.

André Fokker was tot april 2010 lid van de gemeenteraad namens de SGP. Op basis van de verkiezingen in dat jaar verkreeg de ChristenUnie/SGP-lijstcombinatie opnieuw 2 zetels. Volgens de uitslag van de stemming werden Ruud van Harten en Esther Heijndijk- van der Veer als raadsleden benoemd. Mede ook om privéredenen gaf André Fokker later in 2010 aan dat hij de fractie ging verlaten en zei André Fokker zijn lidmaatschap bij de SGP op.

In mei 2011 veranderde veel in de Vlaardingse politiek. Er kwam een nieuw college, Ruud van Harten werd wethouder voor de ChristenUnie/SGP en in zijn vacature werd André Fokker, als eerstvolgende op de kandidatenlijst, tot raadslid benoemd. André Fokker werd op 8 september j.l. geïnstalleerd.

Omdat André Fokker geen lid meer was van de SGP, ontstond de discussie over zijn plaats in de gemeenteraad. En de vraag of hij wel of niet weer terug in de fractie van de ChristenUnie/SGP zou komen.

Na intensief overleg heeft André Fokker besloten lid van de ChristenUnie te worden. Dit betekent dat André zich opnieuw aansluit bij de ChristenUnie/SGP-fractie en daardoor de “oude draad” van april 2010 weer oppakt. Hierdoor is de fractie weer op de “volle sterkte” terug en wordt het raadswerk met vernieuwde kracht ter hand genomen. Dit onder het thema:

“SAMEN VOOR EEN BETER VLAARDINGEN”

Voor de volledigheid hierna nog de samenstelling van de fractie:

1. Esther Heijndijk- van der Veer, fractievoorzitter
2. André Fokker, raadslid
3. Erik van Pienbroek, steunraadslid
4. Michiel Hoogenboom, fractie-assistent
5. Cor de Jonge, adviseur
6. Rien Lensvelt, adviseur.

Zoals bekend zijn wethouders, dus ook Ruud van Harten, geen gemeenteraadslid en dus ook geen lid van een fractie.