Persbericht

Persbericht Burgemeester benoeming

Persbericht

_____________________________________________________________________

Vlaardingen, 18 maart 2016 

Na ONS.Vlaardingen stappen ook PVDA , D66 en ChristenUnie/SGP uit overleg. 

Nadat ONS.Vlaardingen uit het overleg over de burgemeestersbenoeming is gestapt, hebben PVDA, D66 en ChristenUnie/SGP aan de Commissaris van de Koning meegedeeld niet te zullen gaan deelnemen aan de Vertrouwenscommissie tot benoeming van een nieuwe burgemeester van Vlaardingen. 

De drie partijen hebben in de aanloop naar de uiteindelijke samenstelling van deze commissie moeten constateren  dat de belangrijkste aspecten binnen het proces om te komen tot een breed gedragen benoeming van een nieuwe burgemeester niet in voldoende mate aanwezig zijn. Voornamelijk over de grootte van de vertrouwenscommissie werden de partijen het niet eens. 

Dit heeft geleid tot een voor de drie partijen zeer teleurstellende beslissing om uiteindelijk af te zien van deelname. Tot op het laatste moment hebben de drie fracties de verantwoordelijkheid op zich genomen om een bijdrage te leveren aan een constructieve werkwijze met elkaar. Vooralsnog heeft dit na twee jaar niet geleid tot het beoogde resultaat. 

Nog steeds zijn de drie fracties, inclusief ONS.Vlaardingen, van harte bereid om op ieder gewenst moment ons toe vertrouwde taken op te pakken, echter in deze constellatie is dit voor ons onmogelijk.

Met vriendelijke groeten, 

Stefanie Solleveld, PVDA Vlaardingen

Peter Caljé, D66

Esther Heijndijk, ChristenUnie/SGP 

Frans Hoogendijk  ONS.Vlaardingen