Onze mensen

Erik van Pienbroek Fractievoorzitter

Erik van Pienbroek

Mijn naam is Erik (Dirk Cornelis) van Pienbroek op 14 april 1976 geboren en getogen in Vlaardingen, gehuwd en 3 kinderen.

In 1992 ben ik bij rijwielhandel 'Planeet' begonnen als leerling fietstechniek en daarna door gegroeid van fietstechnicus, verkoper tot filiaalleider van 'Planeet Schiedam'. Momenteel ben ik werkzaam bij Rob’s Bikecenter in Maasland. Hier houd ik mij bezig met het verkopen van op maat gemaakte reisfietsen van het Nederlandse merk Santos, Naast de advisering aan klanten doe ik ook de marketing en sociale media voor de winkel. De fietsbranche heeft mijn interesse zowel de marketing, techniek en het opleiden van nieuwe fietstechnici. Daarom zet ik mij in de fietsbranche ook in als leermeester en examinator/praktijkbeoordelaar.  De fiets zie ik als een belangrijk vervoermiddel in de toekomst. Duurzaam, schoon, snel en gezond. 

Het omgaan in de winkel met de consument geeft mij voldoening om door goed te luisteren met een juist advies of oplossing te komen voor de consument. Graag ben ik dienend bezig en wil ik helpen en iets voor een ander betekenen.

Deze manier van bezig zijn met mensen geeft mij ook in de politiek veel voldoening. Door te luisteren naar- en in overleg te gaan met de burger kan er tot een mooie oplossing gekomen worden waar de samenleving wat aan heeft en verder mee kan.

In 2002 ben ik gestart als fractieadviseur, van 2006 tot en met 2014 was ik steunraadslid en vanaf 2014 tot heden ben ik gemeenteraadslid voor de ChristenUnie/SGP-fractie. Waarbij vanaf 2018 als fractievoorzitter. Door mijn praktische beroep heb ik ook een praktische werkwijze en benadering op allerlei onderwerpen. Mijn interesse is erg breed: van woningbouw tot mileu en van archeologie naar fietspaden.

Graag zet ik mij in voor onze samenleving met een visie gebaseerd op de Bijbel. Dit doe ik uit geloofsovertuiging zowel voor onze christelijke achterban, een groep die een minderheid is maar zeker een boodschap heeft en deel uit maakt van onze samenleving, maar ook voor alle Vlaardingers. Wij hebben de opdracht om als rentmeester te leven op de aarde. De wereld is niet van ons maar wij hebben de wereld in bruikleen gekregen.

Mijn motto is "Als jij vindt dat iets beter kan dan moet je het doen en niet alleen schreeuwen".


Wouter de Reus Raadslid

Wouter de Reus

Mijn naam is Wouter de Reus, geboren op 1 oktober 1999 in het Vlietlandziekenhuis te Vlaardingen. Mijn hele leven woon ik al in Vlaardingen, waarvan de eerste 8 jaar in het centrum, daarna ben ik in de Indische Buurt gaan wonen. In het schooljaar 2015-2016 heb ik mijn Havo afgerond op het Lentiz Reviuslyceum in Maassluis. Op deze school ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de politiek. 

In de 4e klas heb ik mijn eerste politieke uitstapje gemaakt naar het Europese Parlement in Straatsburg om daar deel te nemen aan Euroscola. Euroscola is een dag waarop allemaal jongeren uit de EU naar Straatsburg komen om met elkaar te debatteren over verschillende onderwerpen. Datzelfde jaar heb ik namens school met een goede vriend zelf een reis georganiseerd naar het Europese Parlement in Brussel om daar een gesprek te voeren met Dhr. Gerbrandy (D66). 

 

Na mijn middelbare school was de interesse in de politiek gewekt om daarin verder te gaan. Toen heb ik mijzelf een paar vragen gesteld: “Wil ik in een jongeren partij en dan landelijk actief zijn? Of wil ik in Vlaardingen zelf aan de slag gaan?” De keus was snel gemaakt! Vlaardingen is mijn stad en hier wil ik wat voor de bewoners betekenen. Vanwege mijn Christelijke achtergrond wilde ik wel in een partij waar het geloof hoog in het vaandel staat. Hierdoor heb ik gekozen voor de ChristenUnie-SGP Vlaardingen. Samen met God, de fractie en de achterban denk ik dat wij van grote waarde kunnen zijn in Vlaardingen.  


Michiel Hoogenboom Fractieassistent

Michiel Hoogenboom

Michiel Hoogenboom (25-04-1983), getrouwd met Tabitha en trots papa van 4 kinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Quality Assurance Manager bij een bedrijf die aardappelen, groenten en fruit in -en verkoopt. Samen met mijn team zorgen we voor waarborging van de voedselveiligheid van onze gezonde producten.

In mijn vrije tijd ben ik actief op de basisschool van mijn kinderen als lid van het schoolbestuur en daarnaast mag ik de rol fractieassistent voor de ChristenUnie/SGP vervullen.In 2009 werd ik door de ChristenUnie/SGP benaderd of ik de fractie wilde komen versterken. Het is prachtig om met je eigen stad bezig te mogen zijn, maar schept ook een verantwoordelijkheid, want iedere keuze die we als politiek maken heeft direct invloed op onze Vlaardingse inwoners.


PietJan den Hollander Steunraadslid

PietJan den Hollander

Ik ben Pietjan den Hollander, geboren in augustus 1998, in Vlaardingen. 

 

Sinds enkele jaren mag ik mij inzetten voor deze fractie, het werken aan een mooier, gezonder en veiliger Vlaardingen is absoluut de moeite waard. Keuzes die in de raad gemaakt worden hebben directe impact op onze omgeving. In het bijzonder de onderwerpen veiligheid, financiën en parkeerbeleid hebben mijn aandacht. 

 

Naast het werk voor de fractie heb ik International Studies : Rusland en Eurazië gestudeerd, met een minor Inlichtingenstudies. Tijdens en na mijn studie heb ik anderhalf jaar gewerkt voor de onderzoeksgroep Inlichtingen en Veiligheid van de Universiteit Leiden. Daarbij ben ik actief voor de Eerste Vlaardingse Dragersvereniging. In mijn vrije tijd mag ik mij graag richten op mijn familie. Verder ben ik een groot liefhebben van de geschiedenis en vind ik het ook interessant om mij zo nu en dan in een willekeurig onderwerp te verdiepen. 


Esther Heijndijk - van der Veer  Fractieadviseur

Esther Heijndijk (ChristenUnie)

 Mijn naam is Esther Heijndijk – van der Veer (30-03-1971). Geboren en getogen in Vlaardingen. Getrouwd (met Paul) en trotse moeder van 2 zoontjes (Seth en Boaz).

 

In het dagelijkse leven ben ik met veel plezier werkzaam als beleidsadviseur bij de Nationale Politie en daarnaast ben ik momenteel een van adviseurs van onze fractie.

 

Al vanaf de jaren negentig ben ik bestuurslid van de kiesvereniging ChristenUnie te Vlaardingen en heb ik inmiddels binnen de fractie van de Vlaardingse ChristenUnie/SGP de afgelopen jaren diverse functies vervuld.

 

Zo was ik van maart 2010 tot maart 2018 raadslid/fractievoorzitter met als belangrijkste portefeuilles Financiën, Veiligheid, Zorg, Decentralisaties, Werk/inkomen, Jeugd en Sport /recreatie.

 

Al van jongs af aan ben ik van mening dat we een zelfstandige verantwoordelijk hebben voor onze samenleving. Vandaar dat het voor mij vanzelfsprekend was om aansluiting te zoeken bij een politieke partij. Vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging paste de ChristenUnie daarbij het beste.

 

Wat mijn beweegredenen om actief te zijn in de Vlaardingse politiek? Ik vind het belangrijk en leuk om een actieve bijdrage te leveren aan onze mooie stad Vlaardingen; om gezamenlijk dingen in Vlaardingen te kunnen verwezenlijken. Ik ben veel in de stad en op straat, vind het fijn om met mensen (jong én oud) te praten en wil daardoor graag horen wat er leeft binnen Vlaardingen. En kijken of je op die manier problemen kunt oplossen. Vooral de zorg voor de kwetsbare medemensen in onze stad ligt mij na aan het hart.

 

 

Ook de komende periode ga ik mij dan ook keihard inzetten om, samen met u,  te komen tot een beter Vlaardingen.


Cees Vermaat Fractieadviseur

Cees Vermaat

Mijn naam is Cees Vermaat. Ik ben geboren en getogen in Vlaardingen en heb het daar zo naar mijn zin dat ik deze stad niet voor een andere plaats wil ruilen. Ik ben getrouwd met Frouwke en samen hebben wij vijf kinderen in de leeftijd van 19 – 30 jaar. Drie wonen er nog thuis.

Ik ben een echt onderwijsmens. Na een geruime tijd als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, wilde ik mijn kennis en ervaring op een andere manier inzetten. Zo was ik als onderwijsadviseur jarenlang betrokken geweest bij allerlei veranderingen en projecten in het basisonderwijs met name op het gebied van lezen en taal. Daarbij ging het vooral om het vakmanschap van de leraar en het verbeteren van de resultaten.

De politiek heeft mij altijd wel geïnteresseerd en wordt door mij met meer dan gewone belangstelling gevolgd. Voorheen ontbrak de tijd om me daar ook daadwerkelijk voor in te zetten, maar nu is die mogelijkheid er wel. De keuze voor de Christen Unie / SGP was niet zo moeilijk : de opvattingen van deze partij sluiten helemaal aan bij mijn visie en ideeën voor onze samenleving. Daarbij zijn de waarden en normen ontleend aan de Bijbel en dat is goed voor alle inwoners van onze stad. 

Ik maak vanaf april 2013 deel uit van de fractie van de Christen Unie / SGP  en na de verkiezingen van 2018 leid ik de fractievergaderingen. Naast diverse soorten vrijwilligerswerk op andere terreinen, wil ik in de politiek graag meedenken over tal van zaken die onze aandacht vragen en zo een bijdrage leveren aan de besluitvorming binnen de fractie en aan de samenleving in onze mooie stad.
Ruud van Harten Fractieadviseur

Ruud van Harten (ChristenUnie)

Mijn naam is Ruud van Harten (1967) geboren in Rotterdam. Op jonge leeftijd ben ik verhuisd naar Vlaardingen en altijd blijven wonen. Ik ben getrouwd met een echte Vlaardingse en vader van 3 kinderen.

Tot juni 2011 ben ik circa 20 jaar werkzaam geweest in de accountancy en daarvoor zo'n 4 jaar bij de toenmalige Vlaardingse vestiging van Bank Mees & Hope aan de Schiedamseweg.

Sinds 1999 maak ik deel uit van de ChristenUnie/SGP-fractie, vanaf oktober 2001 t/m april 2004 als raadslid, vanaf april 2006 t/m juni 2011 als raadslid en tevens fractievoorzitter. Op 29 juni 2011 ben ik door de gemeenteraad benoemd tot wethouder. En na de de verkiezingen van 19 maart 2014 opnieuw.

Daarnaast ben ik sinds 1995 bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging van de ChristenUnie.

Vanuit mijn levensovertuiging heb ik ervoor gekozen om lid te worden van een Christelijke politieke partij: De ChristenUnie.

De keuze voor de gemeentepolitiek was voor mij een logische keuze, dicht bij je eigen omgeving. Een omgeving waar ik ben opgegroeid en nog steeds woon en werk. Niet abstract, maar heel concreet! Niets is mooier om mee te mogen helpen aan de opbouw van je eigen stad, je eigen wijk, dicht bij de burger.


Cor de Jonge Fractieadviseur

Cor de Jonge (ChristenUnie)

Nog steeds en met veel plezier mag ik een steentje bijdragen aan het besturen van onze stad Vlaardingen.  Na veel jaren "aan het  front" te hebben gestaan, ben ik op dit moment adviseur van de fractie ChristenUnie/SGP. Op deze wijze kan ik mijn kennis en ervaring verder inzetten.

Vanaf ongeveer 1973 ben ik actief in de politiek. Naast  diverse functies in de ChristenUnie en vm. RPF, heb ik ook vele jaren cursussen gegeven om aanstaande politici bestuurlijk te vormen.

Het raadswerk blijft altijd boeiend en geeft het gevoel voor de inwoners van Vlaardingen het beste te doen. Dit uiteraard op basis van de uitgangspunten van de ChristenUnie/SGP-fractie: inspiratie uit de Bijbel. Met de overige fractieleden en onze wethouder Ruud van Harten willen we ons werk voortzetten onder het motto: SAMEN VERDER VOOR VLAARDINGEN. Verder ben ik op lokaal gebied voorzitter van de Kiesvereniging van de ChristenUnie.  In breder verband ben ik voorzitter  van de landelijke Geschillencommissie

Geflankeerd door mijn vrouw Ineke en gezin hoop ik de fractie de komende tijd te ondersteunen.