Onze mensen

Erik van Pienbroek Fractievoorzitter

Erik van Pienbroek

Mijn naam is Erik (Dirk Cornelis) van Pienbroek op 14 april 1976 geboren en getogen in Vlaardingen, gehuwd en 3 kinderen.

In 1992 ben ik bij rijwielhandel 'Planeet' begonnen als leerling fietstechniek en daarna door gegroeid van fietstechnicus, verkoper tot filiaalleider van 'Planeet Schiedam'. Momenteel ben ik werkzaam bij Rob’s Bikecenter in Maasland. Hier houd ik mij bezig met het verkopen van op maat gemaakte reisfietsen van het Nederlandse merk Santos, Naast de advisering aan klanten doe ik ook de marketing en sociale media voor de winkel. De fietsbranche heeft mijn interesse zowel de marketing, techniek en het opleiden van nieuwe fietstechnici. Daarom zet ik mij in de fietsbranche ook in als leermeester en examinator/praktijkbeoordelaar.  De fiets zie ik als een belangrijk vervoermiddel in de toekomst. Duurzaam, schoon, snel en gezond. 

Het omgaan in de winkel met de consument geeft mij voldoening om door goed te luisteren met een juist advies of oplossing te komen voor de consument. Graag ben ik dienend bezig en wil ik helpen en iets voor een ander betekenen.

Deze manier van bezig zijn met mensen geeft mij ook in de politiek veel voldoening. Door te luisteren naar- en in overleg te gaan met de burger kan er tot een mooie oplossing gekomen worden waar de samenleving wat aan heeft en verder mee kan.

Sinds 2002 ben ik fractielid van de ChristenUnie/SGP-fractie en vanaf 2006 steunraadslid. Door mijn praktisch beroep heb ik ook een praktische denkwijze en benadering op allerlei onderwerpen. Mijn interesse is erg breed. Het gaat van woningbouw tot milieu en van archeologie naar fietspaden.

Graag zet ik mij in voor onze samenleving met een visie gebaseerd op de Bijbel. Dit doe ik uit geloofsovertuiging zowel voor onze christelijke achterban, een groep die een minderheid is maar zeker een boodschap heeft en deel uit maakt van onze samenleving, maar ook voor alle Vlaardingers. Wij hebben de opdracht om als rentmeester te leven op de aarde. De wereld is niet van ons maar wij hebben de wereld in bruikleen gekregen.

Mijn motto is "Als jij vindt dat iets beter kan dan moet je het doen en niet alleen schreeuwen".


Wouter de Reus Raadslid

Wouter de Reus

Mijn naam is Wouter de Reus, geboren op 1 oktober 1999 in het Vlietlandziekenhuis te Vlaardingen. Mijn hele leven woon ik al in Vlaardingen, waarvan de eerste 8 jaar in het centrum, daarna ben ik in de Indische Buurt gaan wonen. In het schooljaar 2015-2016 heb ik mijn Havo afgerond op het Lentiz Reviuslyceum in Maassluis. Op deze school ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de politiek. 

In de 4e klas heb ik mijn eerste politieke uitstapje gemaakt naar het Europese Parlement in Straatsburg om daar deel te nemen aan Euroscola. Euroscola is een dag waarop allemaal jongeren uit de EU naar Straatsburg komen om met elkaar te debatteren over verschillende onderwerpen. Datzelfde jaar heb ik namens school met een goede vriend zelf een reis georganiseerd naar het Europese Parlement in Brussel om daar een gesprek te voeren met Dhr. Gerbrandy (D66). 

Na mijn middelbare school was de interesse in de politiek gewekt om daarin verder te gaan. Toen heb ik mijzelf een paar vragen gesteld: “Wil ik in een jongeren partij en dan landelijk actief zijn? Of wil ik in Vlaardingen zelf aan de slag gaan?” De keus was snel gemaakt! Vlaardingen is mijn stad en hier wil ik wat voor de bewoners betekenen. Vanwege mijn Christelijke achtergrond wilde ik wel in een partij waar het geloof hoog in het vaandel staat. Hierdoor heb ik gekozen voor de ChristenUnie-SGP Vlaardingen. Samen met God, de fractie en de achterban denk ik dat wij van grote waarde kunnen zijn in Vlaardingen.  


Michiel Hoogenboom Steunraadslid

Michiel HoogenboomMichiel Hoogenboom (25-04-1983), getrouwd met Tabitha en samen trotse ouders van 3 kinderen. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als procesmanager bij een Orchideeen kweker. Het is een familie bedrijf die een forse groei doormaakt en daar mag ik in bijdragen door mezelf bezig te houden met: het inrichten en vastleggen van productieprocessen, duurzaamheid, kwaliteits certificering en het implementeren van LEAN Six Sigma. Ieder dag zijn we met het hele team bezig om het elke dag iets beter te doen. 

Dit geldt trouwens ook voor de politiek en de burgers om altijd te proberen onze naaste meer te geven dan er van ons verwacht wordt. Op die manier zou de hele samenleving recht doen aan "heb je naaste net zo lief als jezelf". Het zou de insteek moeten zijn van ieder mens, hoe jong of oud, welke maatschappelijke status we dan ook mogen hebben.


In 2009 werd ik benaderd door de ChristenUnie/SGP fractie of ik interesse had om de fractie te komen versterken, dit paste prima, omdat politiek al lange tijd mijn interesse had. Het is een enerverende bezigheid en ik doe het dan ook met veel plezier. Het is prachtig om met je eigen omgeving, je eigen stad bezig te zijn. Het schept als vanzel ook verantwoordelijkheid, omdat (bijna) iedere keus die we maken invloed heeft op de Vlaardingse burgers.

Binnen en buiten het stadhuis gaan wij samen met de Vlaardingers 'verder voor Vlaardingen!'


PietJan den Hollander Fractieassistent

PietJan den Hollander

Ik ben Pietjan den Hollander, geboren in augustus 1998, in ons prachtige Vlaardingen. Hier heb verder mijn hele leven gewoond en dat hoop ik nog lang te mogen doen.

Na de basisschool hier in Vlaardingen te hebben afgerond volgde ik tweetalig atheneum op de Guido de Brès in Rotterdam. Hier ontwikkelde ik mijn interesse voor politiek en debat, en heb met de debatclub van onze school een aantal keer meegedaan aan wedstrijden, onder welke de finaledag van het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Scholieren. 

Momenteel studeer ik International Studies, met als focus Rusland en Eurasië, aan de Universiteit Leiden en ben lid van de Eerste Vlaardingse Dragersvereniging. Ook ben ik fractieadviseur voor de ChristenUnie-SGP In Vlaardingen.

Ik heb mij bij deze partij aangesloten omdat zij staat waar ik voor sta: eerlijk en inhoudelijk, vanuit een Bijbels perspectief. En hier zetten wij ons met elkaar voor u in, zeggen wat we kunnen en doen wat we zeggen. En dat hoop ik nog lang te mogen doen. 


Esther Heijndijk - van der Veer  Fractieadviseur

Esther Heijndijk (ChristenUnie)

Mijn naam is Esther Heijndijk – van der Veer (30-03-1971). Geboren en getogen in Vlaardingen. Getrouwd (met Paul) en trotse moeder van 2 zoontjes (Seth en Boaz).

Vanaf maart 2010 ben ik raadslid (en vanaf medio 2011 fractievoorzitter) met als belangrijkste portefeuilles Financiën, Veiligheid, Zorg, Decentralisaties, Werk/inkomen, Jeugd en Sport /recreatie.

Daarnaast werk ik met veel plezier 3 dagen per week als beleidsadviseur bij de politie Rotterdam-Rijnmond.

Al vanaf de jaren negentig ben ik bestuurslid van de kiesvereniging ChristenUnie te Vlaardingen en heb ik inmiddels binnen de fractie van de Vlaardingse ChristenUnie/SGP de afgelopen jaren diverse functies vervuld.

Al vanaf jongs af aan ben ik van mening dat we een zelfstandige verantwoordelijk hebben voor onze samenleving. Vandaar dat het voor mij vanzelfsprekend was om aansluiting te zoeken bij een politieke partij. Vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging paste de ChristenUnie daarbij het beste.

Wat mijn beweegredenen zijn voor het raadslidmaatschap? Ik vind het belangrijk en leuk om een actieve bijdrage te leveren aan onze mooie stad Vlaardingen; om gezamenlijk dingen in Vlaardingen te kunnen verwezenlijken. Ik ben veel in de stad en op straat, vind het fijn om met mensen (jong én oud) te praten en wil daardoor graag horen wat er leeft binnen Vlaardingen. En kijken of je op die manier problemen kunt oplossen. Vooral de zorg voor de kwetsbare medemensen in onze stad ligt mij na aan het hart.

Ook de komende raadsperiode ga ik mij dan ook keihard inzetten om, samen met u,  te komen tot een beter Vlaardingen


Cees Vermaat Fractieadviseur

Cees VermaatMijn naam is Cees Vermaat. Ik ben geboren en getogen in Vlaardingen en heb het daar zo naar mijn zin dat ik deze stad niet voor een andere plaats wil ruilen. Ik ben getrouwd met Frouwke en samen hebben wij vijf kinderen (4 jongens en een meisje) in de leeftijd van 13 – 24 jaar. Onze kinderen wonen allemaal nog thuis.

Ik ben een echt onderwijsmens. Na een geruime tijd als leerkracht in het basisonderwijs te hebben gewerkt, wilde ik mijn kennis en ervaring op een andere manier inzetten. Zo was ik als onderwijsadviseur betrokken bij allerlei veranderingen en projecten in het basisonderwijs met name op het gebied van lezen en taal. De meeste werkzaamheden heb ik thans afgebouwd, maar via School aan Zet ben ik nog actief bij het adviseren van scholen rond het verbeteren van hun onderwijs(resultaten) in lezen en taal.

De politiek heeft mij altijd wel geïnteresseerd en wordt door mij met meer dan gewone belangstelling gevolgd. Tot nu ontbrak de tijd om me daar ook daadwerkelijk voor in te zetten, maar nu is die mogelijkheid er wel. De keuze voor de Christen Unie / SGP was niet zo moeilijk : de opvattingen van deze partij sluiten helemaal aan bij mijn visie en ideeën voor onze samenleving. Daarbij zijn de waarden en normen ontleend aan de Bijbel, goed voor alle inwoners van onze stad.

Hoewel ik nog maar kort deel uitmaak van de fractie van de Christen Unie / SGP (april 2013), voel ik me er al goed thuis. Graag wil ik meedenken over tal van zaken die onze aandacht vragen en zo een bijdrage leveren aan de besluitvorming binnen de fractie en aan de samenleving in onze mooie stad.


Ruud van Harten Fractieadviseur

Ruud van Harten (ChristenUnie)Mijn naam is Ruud van Harten (1967) geboren in Rotterdam. Op jonge leeftijd ben ik verhuisd naar Vlaardingen en altijd blijven wonen. Ik ben getrouwd met een echte Vlaardingse en vader van 3 kinderen.

Tot juni 2011 ben ik circa 20 jaar werkzaam geweest in de accountancy en daarvoor zo'n 4 jaar bij de toenmalige Vlaardingse vestiging van Bank Mees & Hope aan de Schiedamseweg.

Sinds 1999 maak ik deel uit van de ChristenUnie/SGP-fractie, vanaf oktober 2001 t/m april 2004 als raadslid, vanaf april 2006 t/m juni 2011 als raadslid en tevens fractievoorzitter. Op 29 juni 2011 ben ik door de gemeenteraad benoemd tot wethouder. En na de de verkiezingen van 19 maart 2014 opnieuw.

Daarnaast ben ik sinds 1995 bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging van de ChristenUnie.

Vanuit mijn levensovertuiging heb ik ervoor gekozen om lid te worden van een Christelijke politieke partij: De ChristenUnie.

De keuze voor de gemeentepolitiek was voor mij een logische keuze, dicht bij je eigen omgeving. Een omgeving waar ik ben opgegroeid en nog steeds woon en werk. Niet abstract, maar heel concreet! Niets is mooier om mee te mogen helpen aan de opbouw van je eigen stad, je eigen wijk, dicht bij de burger.


Hans Poot Fractieadviseur

Hans Poot

Mijn naam is Hans Poot geboren op 19-06-1992 in het Schielandziekenhuis te Schiedam. Ik ben opgegroeid in het centrum en op 4 jarige leeftijd naar de Holy verhuisd. Sinds 12-09-2013 ben ik getrouwd met Willemijn en woon met veel plezier in de Indische buurt. Na het volgen van de VMBO-GT Economie en de opleiding MBO 4 Logistiek ben ik werkzaam als inkoper bij de firma Hatenboer Water BV te Schiedam. Hatenboer-Water is een “full service partner” m.b.t. waterproductie en waterbehandeling. Oftewel het ontwerp, productie, after sales, en kwaliteitbeheersing is volledig in eigen handen. Hatenboer-Water opereert voor het grootste gedeelte in de maritieme sector en de offshore. 

Vanaf de middelbare school hebben politiek en economie mijn belangstelling, sinds enkele jaren is daar ook de maritieme sector bijgekomen vanwege mijn werk.

Sinds juni 2014 ben aangetreden als Benjamin van deze fractie. Ik probeer met de gaven die mij zijn gegeven, de raadsleden te ondersteunen in de belangrijke en moeilijke taak waarvoor zij zijn gekozen. Namelijk; om de Bijbelse normen en waarden te vertegenwoordigen in de politiek van Vlaardingen, om welk onderwerp het dan ook mag gaan.


Cor de Jonge Fractieadviseur

Cor de Jonge (ChristenUnie)Nog steeds en met veel plezier mag ik een steentje bijdragen aan het besturen van onze stad Vlaardingen.  Na veel jaren "aan het  front" te hebben gestaan, ben ik op dit moment adviseur van de fractie ChristenUnie/SGP. Op deze wijze kan ik mijn kennis en ervaring verder inzetten.

Vanaf ongeveer 1973 ben ik actief in de politiek. Naast  diverse functies in de ChristenUnie en vm. RPF, heb ik ook vele jaren cursussen gegeven om aanstaande politici bestuurlijk te vormen.

Het raadswerk blijft altijd boeiend en geeft het gevoel voor de inwoners van Vlaardingen het beste te doen. Dit uiteraard op basis van de uitgangspunten van de ChristenUnie/SGP-fractie: inspiratie uit de Bijbel. Met de overige fractieleden en onze wethouder Ruud van Harten willen we ons werk voortzetten onder het motto: SAMEN VERDER VOOR VLAARDINGEN. Verder ben ik op lokaal gebied voorzitter van de Kiesvereniging van de ChristenUnie.  In breder verband ben ik voorzitter  van de landelijke Geschillencommissie

Geflankeerd door mijn vrouw Ineke en gezin hoop ik de fractie de komende tijd te ondersteunen.