Persbericht

Ontdekking van de hemel

De ontdekking van de hemel

In de kranten en via de diverse media heeft u het al kunnen lezen. En anders is het grote reclamebord op de A20 - vanuit Maassluis rijdend naar Vlaardingen - u wel opgevallen. Op zaterdag 08 augustus is er een groot dance-feest bij de surfplas onder de titel ‘HEAVEN OUTDOOR’. De organisatie geeft aan : ‘We verlaten voor 1 dag het aardse om eens een kijkje te nemen in het hiernamaals. Niet om het leven te laten, niet omdat we het zat zijn. Gewoon 1 dag weg uit de dagelijkse sleur. Eén dag in het jaar waarop we feesten met de mooiste engeltjes …….’

De fractie van CU / SGP vindt het jammer dat een feest onder een dergelijke noemer moet plaats vinden. Als christenen geloven we in een hiernamaals, maar dat past totaal niet in deze voorstelling van zaken. Wij geloven immers dat de dood het einde niet is en dat voor degenen die de naam van Jezus Christus belijden, een hemel is waar eeuwige zaligheid wacht. Dat geeft pas echte vreugde, daar worden we echt gelukkig, omdat het een plaats is waar geen oorlog, narigheid, ziekte en dood meer zal zijn.

Vaak spreken we daar met enige schroom over omdat Jezus die zaligheid voor ons heeft verworven. En dat heeft Hem veel lijden, ja zelfs zijn leven gekost. We weten ons daarom afhankelijk van zijn genade voor zondaars. Maar in het geloof dat op Jezus ziet, weten we ons geborgen. Nu, in dit aardse leven en later voor de eeuwigheid.

Ja, onze hemel is voor de eeuwigheid en gratis voor iedereen, die in Hem gelooft! Dat vinden we veel mooier dan een dag wat oppervlakkig lol maken in een omgeving die een Bijbels beeld op een verkeerde wijze gebruikt. Mogelijk dat veel feestvierders de diepere achtergrond van de Bijbelse betekenis niet (meer) kennen, de organisatie zou eigenlijk beter moeten weten. 

Voor christenen ligt er de uitdaging om te getuigen van de prachtige toekomst die de gelovigen wacht. Dan kunnen anderen ook gaan verlangen naar die hemel. Niet naar een feest op aarde door mensen bedacht, maar een door God gecreëerde werkelijkheid die onze stoutste dromen overtreft. Daar zullen we echt van opkijken!

ChristenUnie/SGP fractie Vlaardingen