Persbericht

Negatieve Meerjarenbegroting 2020-2023

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de CU-SGP fractie tegen de niet sluitende Meerjarenbegroting 2020-2023 gestemd. Wij hebben daarbij aangegeven dat ook wij de noodzaak van een grote bezuinigingsronde inzien. Maar wij vinden dat het proces anders ingezet moet worden en dat het college zelf al aan de slag had moeten gaan. Er is nu tijd verloren gegaan, terwijl we die ruimte niet hebben.

De coalitie wil samen met de oppositie tot bezuiniging komen, maar gaat dit ook lukken? Wij hebben hier een hard hoofd in. Niet omdat wij persé negatief willen zijn of het liefst aan de zijlijn blijven staan, maar juist vanwege de opstelling van de gemeenteraad in deze periode. Het is duidelijk dat er zeer weinig onderling vertrouwen is. Dit wordt ook aangegeven in de onlangs verschenen rapporten. Daarnaast wordt door verschillende partijen ook het gegeven ‘zand in de machine’ genoemd. Inderdaad… … daar maken wij ons zorgen om. Wij missen een samenbindend geheel of fundament waarop partijen elkaar staande kunnen houden. Een coalitieakkoord kan zo’n basis zijn. Door de stevige bezuinigingen zal er flink aan het coalitieakkoord gesleuteld moeten worden. Wij hopen dat de coalitiepartijen dit overleven en elkaar overeind kunnen houden. Dit is een heel lastig proces en vraagt het uiterste van iedereen. Moet je daar dan andere partijen aan toevoegen met andere ideeën waarvan de coalitie eerst heeft besloten om daar niet mee in zee te gaan?

Dan is er ook het proces om te komen tot bezuinigingen. Er is een regiegroep van vier leden aangesteld om te kijken wat de beste opties zijn om samen tot een sluitende begroting te komen. Hierbij wordt ook gekeken om op een referendumachtig manier inwoners te betrekken bij deze bezuinigingen. Moet de raad wel een proces in gaan waarbij inwoners betrokken worden bij mogelijke bezuinigingen? Van diverse inwoners hebben wij de vraag gekregen waar de raad mee bezig is. Daarbij wordt aangegeven dat men op de raadsleden heeft gestemd en hiermee vertrouwen in deze personen heeft uitgesproken om besluiten te nemen voor de stad. Waarom wil de raad nu opeens deze verantwoordelijke taak delen met de inwoners? Omdat er moeilijke keuzes aankomen en men niet zelf impopulaire maatregelen durft te nemen? Er is ons gevraagd ‘Alstublieft raad, doe waarvoor wij jullie hebben aangesteld. Ga keuzes maken en als uw inzet ons niet bevalt dan stemmen wij volgende keer een ander. Of moeten wij weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen die wel besluiten durft te nemen?’

Helaas heeft de meerderheid van de gemeenteraad toch ingestemd met een niet sluitende meerjarenbegroting. Niet omdat de begroting goed in elkaar steekt, maar omdat er afgesproken is (later) met elkaar de bezuinigingen te gaan bespreken en hiervoor uitgebreid de tijd te nemen.
Wij hopen dat de partijen die zich verbonden hebben aan dit proces zich ook verantwoordelijk voelen voor het gehele proces. Dat zij niet voortijdig uitstappen om wat voor reden dan ook.
Wij hopen nog meer dat de coalitie bij elkaar blijft wanneer er gesleuteld gaat worden aan het coalitieakkoord. Wij hopen dat Vlaardingen over drie maanden niet nog grotere (bestuurlijke) problemen heeft.