Persbericht

Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen, zonder verleden geen toekomst!

Voorzitter, de Vlaardingse historie moeten we koesteren;

- In  2007 hebben we als raad al 1,5 miljoen gereserveerd voor de komst van een
nieuw Vlaardings Museum. Het standpunt van de ChristenUnie/SGP-fractie hierover is sindsdien natuurlijk niet veranderd. Altijd hebben we al gepleit voor een nieuw museum op deze locatie. Dit is een belangrijk punt binnen ons verkiezingsprogramma, en de verwezenlij-king ervan heeft voor de ChristenUnie/SGP dan ook prioriteit.

- Wat ons betreft is er voldoende onderzoek gedaan en heeft het museum haar plannen
adequaat hierop aangepast, zodat de haalbaarheid en levensvatbaarheid is verbeterd.

- Voorzitter, niet alleen onze fractie, maar ook groot deel van onze inwoners en het Vlaardingse
bedrijfsleven dragen het museum een warm hart toe. Recentelijk hebben gerenommeerde
Vlaardingse bedrijven al hun (financiële) steun betuigt. En ook binnenkort wordt er weer
speciaal diner georganiseerd, waarvan de opbrengst aan het museum ten goede komt.
Deze steun en sponsoring moeten we als gemeenschap absoluut koesteren en waar mogelijk
stimuleren!
 
- Het enig punt waarover we nog wel graag een kanttekening zouden willen plaatsen, is het plan om een glazenpui te plaatsen voor de ingang van het museum.
Wellicht dat in de bouwplannen hier nog iets aan veranderd kan worden. In onze fractie
kregen we namelijk niet alle handen op elkaar voor deze glazenpui, waarachter het museum
verstopt wordt. Met de Stadsgehoorzaal in ons achterhoofd hebben we daar niet echt goede
ervaringen mee. We geven het museum bij deze dan ook ter overweging mee om te kijken of dat deze glazen-uitvoering niet soberder kan of zelfs moet.


 Voorzitter , tenslotte,
- 25 oktober 2012 kan wat de ChristenUnie/SGP betreft dan ook in de JaarKronieken genoteerd worden als DE DATUM waarop eindelijk groen licht is gegeven voor de definitieve start van de (her)bouw van het nieuwe Vlaardingse museum. Proficiat!
Wij, haringkoppen, zijn in ieder geval super trots, dat ondanks de donkere financiële wolken, er door goede samenwerking met vele partijen, nog altijd ruimte in Vlaardingen is voor mooie initiatieven.