Persbericht

Moties kinderspeelvoorziening binnenstad & Nederlandse vlag

Hedenavond zijn er, mede ondersteunt door de CU/SGP, een 2tal moties ingediend en aangenomen. Gezien het feit dat de schaatsbaan niet doorgaat dit jaar heeft de CU/SGP samen met VV2000/Leefbaar VLaardingen een motie ingediend voor betere speelvoorzieningen in de binnenstad. Bij het "opfrissen" van de binnenstad moeten namelijk de jongste bezoekers niet vergeten worden. Deze motie werd unaniem aangenomen

In navolging van de landelijke SGP heeft ONS Vlaardingen, mede ondersteunt door de CU/SGP, een motie ingediend om de Nederlandse & Vlaardingse vlag te hijsen in de raadszaal. Deze motie werd met 20 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. 

De moties kunt u bijgevoegd vinden.