Persbericht

Metropoolregio

Voorzitter

Een korte stemverklaring van de CU/SGP over de metropoolregio.

De CU/SGP fractie heeft zich al diverse keren redelijk kritisch uitgesproken over de vorming van de metropoolregio.

Al bij de vorming van de Stadsregio heeft onze fractie destijds aangegeven grote twijfels te hebben over de vorm waarin de samenwerking werd gegoten.

Ik herinner me dat het zelfs van onze steun af hing of Vlaardingen voor of tegen de stadsregio zou zijn. Uiteindelijk hebben wij toen voor deelname aan de stadsregio gestemd.

Nu ligt opnieuw de vorming van een aparte structuur voor ons, de metropoolregio. Opnieuw zijn wij als CU/SGP erg kritisch.

Samenwerking vinden wij in onze regio onontbeerlijk. We leven niet in een dorp maar hebben met heel veel factoren te maken waarbij we wel met andere omliggende gemeenten moeten samenwerken.

Ook kan samenwerken heel positieve resultaten opleveren, voor de regio als geheel maar ook voor onze eigen stad Vlaardingen.

Een bureaucratische organisatie met vele ambtenaren vinden wij als CU/SGP echter geen goed vooruitzicht.

Natuurlijk weten we niet of een metropoolregio zoals deze wordt voorgesteld zo bureaucratisch zal zijn.
Wij vinden de voortekenen echter niet gunstig als we kijken naar de veelheid van stukken die we ontvangen.

Goed voorbereiden is prima, maar steeds weer herhalen wat al lang is gezegd of geschreven vinden wij niet alleen lastig, maar ook zonde van onze tijd. Het voegt ook niets toe aan het belang van de samenwerking.

Daarbij komt, dat we als fractie, net zoals vele anderen, vraagtekens hebben bij de democratisch legitimatie.
Een vierde bestuurslaag is feitelijk al in de stadsregio ontstaan en dat vinden wij niet wenselijk, en al helemaal niet zonder directe verkiezingen.

Voorzitter,
Ik zei het al, samenwerking waar dat kan en waar dat nodig is, daar is ook de CU/SGP heel erg voor.
Op het gebied van vervoer, huisvesting, woningbouw en economie is samenwerking vrijwel onontbeerlijk en dat ondersteunen wij dan ook.

Of we daarvoor, en voor het samenwerken op al die andere terreinen, wel een metropoolregio nodig hebben, is nog maar de vraag.
Wij blijven dan ook zeer kritisch.

De brief die nu voorligt en namens de drie gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zal worden verstuurd, straalt wat ons betreft ook die kritische houding uit. Wij zullen dan ook voor de inhoud van deze brief stemmen.

André Fokker