Art. 36 vragen

Koopzondagen (deel 2)

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 2 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Aanvullende vragen Regelhantering koopzondagen

Geacht College,

Op 24 juli jl. heeft de fractie van de ChristenUnie/SGP art. 36-vragen gesteld over de “Regelhantering Koopzondagen”. Naar aanleiding van een recente gebeurtenis hebben wij nog binnen dit verband een aantal aanvullende vragen.

Via “Vlaardingen24” hebben wij vernomen dat op zondag 31 augustus jl een (grote) winkelonderneming op het Veerplein bewust haar winkel heeft geopend en zich daarbij dus niet heeft gehouden aan het door de meerderheid van de raad vastgestelde (en in overleg met het DetailhandelsPlatform opgestelde)  besluit  inzake de winkelopeningstijden.

In deze context willen wij u graag de volgende vragen stellen:

1) Heeft het College kennis genomen van de berichtgeving uit Vlaardingen24?

2) Kunt u aangeven of de bewuste berichtgeving op waarheid is gebaseerd?

3) Bent u het met ons eens dat alle winkeliers zich moeten houden aan de vastgestelde regels over de openingstijden?

4) Zo ja, kunnen wij er vanuit gaan dat het College de desbetreffende onderneming aanspreekt op deze “illegale” activiteiten?

5) En bij voortzetting handhavend zal gaan op treden?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – Van der Veer