Persbericht

KFC Vijfsluizen

Bedenkingen over de komst KFC aan de Schiedamsedijk in Vlaardingen

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft haar bedenkingen bij de komst van de KFC op het terrein aan de Schiedamsedijk in Vlaardingen.

Ten eerste heeft de KFC geen enkele toegevoegde waarde op deze locatie voor de ontwikkeling van Vlaardingen als aantrekkelijke stad. Daarnaast zal de KFC nog meer bijdragen aan verkeersbewegingen op het toch al overvolle verkeerpunt bij Vijfsluizen. Ook zal de plaatsing van een KFC afbreuk doen aan het zicht op het unieke monumentale pand van het Cincennati gebouw. Tenslotte draagt de KFC niet bij aan de gezondheid van Vlaardingen. Kortom, de ChristenUnie/SGP-fractie vindt het geen goed idee om grondpercelen te verkopen aan KFC Real Estate BV en heeft hiertoe in de gemeenteraad een amendement ingediend met bedenkingen. Dit amendement heeft het destijds helaas geen meerderheid behaald waarmee de verkoop toch zijn doorgang geeft gehad.