Persbericht

Kennismaking met burgemeester Bert Blase in zwembad 'De Kulk'

Op 13 oktober heeft de ChristenUnie-SGP Vlaardingen kennisgemaakt met onze nieuwe burgemeester Bert Blase.

De fractie mocht zelf een locatie kiezen waar deze kennismaking plaats zou vinden, en koos voor 'De Kulk'.

De ChristenUnie-SGP Vlaardingen vindt 'De Kulk' een basisvoorziening voor Vlaardingen, en wil daarom dat deze behouden blijft.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota heeft de ChristenUnie-SGP Vlaardingen daarom een alternatieve begroting ingediend om zo te voorkomen dat 'De Kulk' geen subsidie meer zal ontvangen.

Op 14 oktober wordt de begroting bekend gemaakt en zullen we horen of het College van B&W gehoor heeft gegeven aan onze oproep om het zwembad te behouden.

Na een uitgebreide rondleiding hebben we samen met de burgemeester gegeten in het zwembad, waarbij we de nodige ervaringen uit hebben kunnen wisselen.

Kortom, een waardevolle middag!