Persbericht

Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel

Vooruit lopend op de “Regionale inpassingsvisie NWO Blankenburgtunnel” wil de ChristenUnie/SGP
fractie uit Vlaardingen u heel graag uw dringende aandacht vragen, voor het volgende.
De gemeente Vlaardingen en Rotterdam werken momenteel hard aan de inpassingvisie voor de
Blankenburgtunnel.

Onlangs heeft de gemeente Vlaardingen een commissievergadering belegd waar dieper op de
inpassing werd in gezoomd en ook de boven wettelijk compensatiemaatregel (motie Kuiken, €25
mln. incl. BTW) werd besproken.

Er zijn ons daarbij een paar punten opgevallen, waar de ChristenUnie/SGP-fractie u op wil attenderen.
1. Hoogte van de landtunnel (Aalkeettunnel) op 2 meter boven maaiveld.
2. Directe gevolgen van het verbreden van de A20 na aansluiting van de Blankenburgtunnel.

Klik op de afbeeldingen of download de PDF versie om verder te lezen.

Bestandsbijlage(n):