Persbericht

Ingediende moties en amendementen CU/SGP begroting 2018

Bijgaand kunt u de moties en amendementen vinden welke door CU/SGP zijn ingediend tijdens de behandeling van de begroting. Blij zijn we met het feit dat de amendenten A2 & A5 zijn aangenomen om tot een toekomstbestendig plan voor het museum te komen. Positief is ook dat er een unanieme meerderheid was voor het naar voren halen van de metingen op de Maratonweg. Hierdoor kan de zogeheten denktank ook progressie blijven maken in het onderzoeken van mogelijkheden voor het oplossen van de verkeersproblematiek. Teleurstellend is wel te noemen, dat er geen meerderheid is gevonden om extra geld uit te trekken, om het onderhoud groen en fietspaden structureel naar een hoger niveau te brengen. Dit heeft de afgelopen jaren toch wat averij opgelopen door de bezuinigen. Hier onder vermeld staan de uitslagen van de stemmingen. 

A2, aangenomen, 19 voor - 13 tegen

A3, afgewezen, 5 voor - 27 tegen

A5, aangenomen, unaniem

A8, afgewezen, 8 voor - 24 tegen

M1, aangehouden

M4, aangenomen, unaniem